Novinky

Digitalizácia je iba prvým krokom

TREXIMA Bratislava bude súčasťou 4. ročníka EPI konferencie, ktorá sa uskutoční 23. – 24. marca 2023 v Nízkych Tatrách. Jej experti predstavia v rámci prednášky inovácie a ich vplyv na potrebu rozvíjania odborných vedomostí a zručností zamestnancov. Budú sa snažiť odpovedať na otázku „Stačí na zvládnutie inovačných zmien a udržanie si konkurenčnej výhody iba prioritizácia rozvoja digitálnych kompetencií?“

Je jednoznačné, že digitálna transformácia podnikov a spoločnosti si vyžaduje rozvoj nových digitálnych kompetencií a nových spôsobov práce s vyššou pridanou hodnotou. Podľa European Innovation Scoreboard 2022 dosahuje Slovensko v ukazovateli digitalizácie 68,4 % priemeru EÚ. To znamená, že v tejto oblasti máme čo doháňať.  

K podobným záverom prišla TREXIMA Bratislava aj pri analýze výsledkov Národného projektu SRI v oblasti inovácií a ich vplyvu na potrebu rozvíjania odborných vedomostí a zručností zamestnancov. V rámci digitalizácie ide najmä o rozvoj digitálnej komunikácie s využitím digitálnych platforiem a zariadení, digitálnej transformácie procesov a poskytovania vzdelávacích zdrojov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Zvládnutie digitalizácie je však len prvým predpokladom uplatnenia ďalších technologických riešení. Po zvládnutí súčasných výziev jej podiel vplyvu klesne na menej ako polovicu. Hoci bude digitalizácia stále predstavovať významný podiel, už nebude taký dominantný. Umelá inteligencia je najvplyvnejšou kategóriou inovácií, ktorá predstavuje až pätinu všetkých budúcich požiadaviek na zmenu vedomostí a zručností zamestnancov. Zažívame obrovský nástup inteligentných zariadení a internetu vecí, ale aj päťnásobný nárast vplyvu pohonov a palív na báze vodíka. Sú to trendy, ktoré si žiadajú nové vedomosti a zručnosti. Musia ich rozvíjať aj v slovenských firmách, aby udržali krok s európskou a svetovou konkurenciou.


Viac informácií: Ing. Martin Gymerský I Mobil: 0948 411 744 I Email: [email protected]