Novinky

Odliv mozgov je enormný

Zamestnanci spoločnosti TREXIMA Bratislava sa zapojili do Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a pre AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR) vypracovali analýzu Odliv mozgov a jeho vplyv na jednotlivé odvetvia a regióny v SR. Z nej vyplýva, že zo slovenského trhu práce odchádzajú mladí a vzdelaní ľudia. Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 potvrdzujú, že v zahraničí pracuje 412 168 osôb, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku. Zdá sa, že Slovensko nie je atraktívnou krajinou pre mladých ľudí, neposkytuje adekvátne podmienky na ich uplatnenie, rozvoj a nevytvára prostredie, ktoré by ich motivovalo zostať v domovine, resp. ich prilákalo vrátiť sa.

Trend odchodu mladých ľudí zo Slovenska sa nedarí zmierniť. Slováci odchádzajú do zahraničia nielen pracovať, ale aj študovať. Najlukratívnejšími destináciami sú pre študentov Česká republika, Spojené kráľovstvo a susedné Maďarsko. Pridanou hodnotou pre Slovensko  by bol návrat absolventov štúdia s  využitím novozískaných vedomostí a zručností na domácom trhu práce. Deje sa však opak. Najčastejšie zostávajú Slováci v Českej republike, kde pracujú ako špecialisti, technici a odborní pracovníci. Z regionálneho hľadiska najviac Slovákov pracujúcich v zahraničí pochádza z Košického a Prešovského kraja, najmenej z Trenčianskeho a Trnavského kraja. Analýza potvrdzuje, že Slovensko prichádza v dôsledku odlivu mozgov najmä o pracovníkov v zdravotníctve a v sociálnych službách. Ďalšie oblasti poznačené odlivom kvalifikovanej pracovnej sily sú informačné technológie, telekomunikácie, tiež administratíva, ekonomika a manažment.

Slovákov do zahraničia láka aj vyššia ekonomická a kultúrna úroveň cieľovej destinácie, lepšie umiestnenie vysokých škôl v medzinárodných rebríčkoch kvality vzdelávania, vyššie mzdy, lepšie pracovné podmienky, vyspelejší inštitucionálny rámec, lepšie spravovaná spoločnosť, štedrejší systém sociálneho zabezpečenia a väčšia ponuka atraktívnych pracovných miest.


Viac informácií: Ing. Mgr. Jozef Krabáč I Mobil: 0948 058 664 I Email: [email protected]