Novinky

„Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 2. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 13.10.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaníDeti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.skISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fundOperačný program Ľudské zdrojeMicrosoft247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Košického regiónu: Slavomír Kožár, vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja, Zuzana Čačová, programová manažérka Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, Dušan Šveda, odborný garant IT Akadémie UPJŠ v Košiciach, Jana Knežová, členka Správnej rady Karpatskej nadácie, František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach, Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska za Sektorovú radu Zdravotníctvo a sociálne služby, Milan Polča, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ĽZ v U.S. Steel Košice, s.r.o. za Sektorovú radu Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, Juraj Ťapák, analytik Sektorovej rady IT a telekomunikácie a Petra Ondrčková zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca vo Švajčiarsku).

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube