Novinky

Vývoj voľných pracovných miest sa stabilizoval, najviac nových ponúk prináša Nitriansky kraj

 • Počet pracovných ponúk za posledný týždeň medziročne poklesol o 5 %. Situácia sa však po prvej vlne koronakrízy stabilizovala, v týždni 12. – 18.9. bol na portáli ISTP dokonca zaznamenaný medziročný nárast nových voľných pracovných miest (VPM) o 24 %. Najvyšší medziročný pokles za posledné štyri mesiace bol zaznamenaný v týždni 29.8. – 4.9. (- 35 %).

 • Najviac nových pracovných ponúk je evidovaných v Nitrianskom kraji (3726 voľných miest), z okresov sú na tom najlepšie Nitra, Bratislava a Trnava.

 • Najvyšší prítok nových pracovných miest zaznamenala pracovná oblasť strojárstvo (3658 voľných miest), zo zamestnaní je na tom najlepšie systémový programátor, čo ale spôsobil celoslovenský nábor bratislavského zamestnávateľa z oblasti vývoja softvéru.


Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest za sledované týždne
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Vývoj nových voľných pracovných miest za sledované týždne (rok 2020)
Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa krajov
Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa zamestnaní (TOP 10)ISTP v číslach

 • Počet používateľov, ktorí sa aspoň raz prihlásili do ISTP a udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov (GDPR): 84 000, z toho uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade PSVR: 34 000.

 • Počet uchádzačov s aktívnym osobným profilom (sprístupnený pre zamestnávateľov v ISTP): 5 840, z toho uchádzači o zamestnanie 4 804.

 • Počet registrovaných zamestnávateľov v ISTP: 28 000, z toho 7 000 má aktuálny aspoň jeden inzerát v ISTP.

 • Aktuálny počet voľných pracovných miest (zdroje istp.sk a upsvar.sk): 77 000 (14 400 inzerátov; 12 800 vytvorených v ISTP a 1 600 nahlásených cez úrad PSVR).

 • Celkový počet voľných pracovných miest prezentovaný na ISTP.sk: 81 000 (16 700 inzerátov).

 • Návštevnosť ISTP za september 2020: 1 156 739 návštev (342 248 jedinečných používateľov). Priemerné trvanie návštevy: 4 minúty a 31 sekúnd. Počet zobrazených stránok: 6 169 841. Počet prezretých stránok na jednu návštevu: 5,33.

 • ISTP najviac navštevujú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, 68 % návštevníkov sú ženy. Zo zahraničných krajín bola najvyššia návštevnosť zaznamenaná z Írska, Českej republiky a USA.

 • Rekord v návštevnosti bol zaznamenaný v júni 2020, kedy mal ISTP už 1 274 614 návštev za mesiac, z toho 380 886 unikátnych návštevníkov. Denný rekord v návštevnosti drží pondelok 22.6.2020 (56 052 návštev a 38 475 jedinečných používateľov).

Pripravil Pavol Hudec, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. z údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock