Novinky

Sektor celulózy, papiera a polygrafie je opäť v akcii!

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa po piatich mesiacoch stretla na piatom rokovaní, ktoré tak isto ako štvrté, prebiehalo online formou kvôli koronavírusovej pandémii. Členov ale ani sťažené podmienky neodradili ďalej pracovať a posúvať veci dopredu, ako to len ide.  Témy rokovania boli rozmanité. Od národných štandardov zamestnaní, cez témy Plánu obnovy Slovenska, výstupov sektorových stratégií a rankingom poskytovateľov vzdelávania, nevynímajúc inovácie sektora významne ovplyvňujúce ľudské zdroje.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

Online rokovania sa zúčastnilo 62 % členskej základne Sektorovej rady a ďalší prizvaní hostia z TREXIMA Bratislava. Väčšina nezúčastnených členov bola ospravedlnená kvôli pracovných povinnostiam. Po úvodných slovách tajomníčka Aliancie sektorových rád, Lucia Lednárová Dítětová, prezentovala vyhodnotenie sektorových stratégií pripravovaných sektorovými radami a ich prienik s dokumentom Plánu obnovy SR. Členovia Sektorovej rady tak boli oboznámení o výsledkoch rokovaní s viacerými zástupcami ministerstiev a o témach rezonujúcich v tomto pláne. Tiež sa vyhodnotili opatrenia, ktoré boli vybraté Sektorovou radou ako TOP 10 najdôležitejších a porovnanie prístupu ostatných sektorových rád.

Tvorba a revízia štandardov

Tajomníčka Sektorovej rady členov stručne informovala o stave národných štandardov zamestnaní garantovaných Sektorovou radou a o ich stave spracovania. V rámci diskusie sa vyriešili pripomienky k štandardu Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe a členovia sa zhodli na potrebe definovať nový štandard zamestnania reflektujúci potreby sektora. Členovia Sektorovej rady tiež aktívne pristúpili k definovaniu nových kariet zamestnaní a prejavili záujem o revíziu existujúceho zoznamu.

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

Rokovanie Sektorovej rady tiež obohatila aktívna členka, Božena Brinzová, s prezentáciou o vízii rezortu hospodárstva SR v kontexte celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu. Pri diskusii o možnostiach rankingu poskytovateľov vzdelávania viacerí predstavili svoje preferencie a dôležité aspekty hodnotenia. Táto problematika však zostáva naďalej otvorená, pre diskusie a návrhy budú od členov zisťované pomocou dotazníku.

Závery

Každopádne, rokovanie je len malým míľnikom v roku, kedy sa Sektorová rada stretne a pracuje spoločne – či už osobne alebo online. Členovia ale pokračujú s prácou pod vedením tajomníčky po celý rok, nakoľko majú pred sebou ďalšie úlohy do najbližšieho rokovania, ktoré by sa malo uskutočniť 17.decembra 2020.