Novinky

Chceme zlepšiť situáciu v sektore, aktívne na tom pracujeme

Členovia Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa stretli online formou na siedmom rokovaní 16. apríla 2021. Nakoľko súčasná pandemická situácia nedovoľuje prezenčné stretnutie, nebolo inej cesty ako usporiadať už štvrté online rokovanie. Nakoľko sú všetci členovia už po predchádzajúcich skúsenostiach zvyknutí pracovať takouto formou, rokovanie bolo veľmi príjemné a bez akýchkoľvek problémov.

Objem prác sa neznižuje…

Na rokovaní Sektorovej rady boli všetkým členom predstavené úlohy na najbližšie obdobie. Niektoré z nich už boli rozpracované s vybranými členmi Sektorovej rady. V tomto období čaká členov náročné obdobie prípravy aktualizovanej verzie stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorú bude Sektorová rada predkladať na zhodnotenie v letných mesiacoch ďalším posudzovateľom a veríme tomu, že koncom roka aj širokej verejnosti. Niektorí členovia na túto úlohu boli preškolení Realizačným tímom projektu SRI a ostatní boli upovedomení o konkrétnych aktivitách, ktoré vstupujú do tejto stratégie. Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo predstavenie systému rankingu poskytovateľov vzdelávania. Tajomníčka vysvetlila členom nadchádzajúce kroky a ich zmysel pre dosiahnutie výsledného hodnotenia. Nepochybnou a stabilnou súčasťou rokovaní Sektorových rád je aj hodnotenie procesu tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní. V tejto aktivite sa členovia uplatňujú veľmi dobre a s drobnými odchýlkami aj plnia harmonogram procesu. Tajomníčka sa dohodla s autormi pre nadchádzajúce obdobie o tom, aké štandardy ich čakajú a zhodnotila aktuálny stav.

Záver

Po takmer štvormesačnej pauze bolo veľmi príjemné sa opäť stretnúť v Sektorovej rade a pracovať aktívne spolu v online prostredí. Členovia sa tiež aktívne zapojili do pridelených úloh tvorby stratégie a veríme, že na konci procesu Sektorová rada poskytne výborné výsledky a hodnotné materiály pre ďalší rozvoj. Ďalšie stretnutie by sa malo uskutočniť 15. októbra 2021, tentokrát veríme tomu, že bude osobné a o to produktívnejšie!