Novinky

Počet nových pracovných ponúk mierne rastie, najvyššiu šancu sa zamestnať majú vodiči a operátori v strojárskej výrobe

  • V priebehu mesiaca marec 2021 pridali zamestnávatelia na portáli ISTP 14000 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce (4200 inzerátov). Ide o nárast o 8 % v porovnaní s minulým mesiacom a 37 % v porovnaní s minulým rokom, ktorý už bol poznačený prvou vlnou koronakrízy.

  • Najlepšia situácia bola v týždni 20. – 26.3., kedy počet nových voľných pracovných miest prekročil hranicu 4300, čo je zatiaľ najlepší výsledok v roku 2021. Ide o medziročný nárast o 138 %.

  • Za mesiac marec bolo najviac nových voľných pracovných miest evidovaných v Bratislavskom (2850), Nitrianskom (2218) a Trnavskom kraji (1885). Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (2129), ktorá zaznamenala nárast o 17 % v porovnaní s minulým mesiacom, Nitra (1198) a Trnava (662).

  • Pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel, sa pravidelne udržiava na popredných miestach v počte ponúkaných pracovných miest, za mesiac marec ich pribudlo 2317, čo ale predstavuje pokles o 16 % oproti minulému mesiacu. Naopak pracovná oblasť stavebníctvo na druhom mieste zaznamenala nárast o 72 %.

  • Z pohľadu zamestnaní zaznamenali najviac nových ponúk vodiči nákladných automobilov a kamiónov (1030). Dobrú šancu sa zamestnať majú aj operátori v strojárskej výrobe (992). Vysoký medzimesačný nárast o 721 % je evidovaný u lekárov špecialistov.


Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest (VPM) za posledné dva mesiace
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Vývoj týždenných prítokov nových pracovných miest v roku 2021
Prítok nových voľných pracovných miest za marec podľa krajov

Prítok nových voľných pracovných miest za február a marec podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za február a marec podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za február a marec podľa zamestnaní (TOP 10)

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP