Novinky

Poznáte najlepšie projekty na podporu digitálnych zručností v Európe?

European Digital Skills Awards 2023 aj tento rok oceňuje prínos organizácií, odborníkov, školiteľov a učiteľov pri podpore digitálnych zručností. Zručnosti, tak potrebné pre Európu v každodennom živote i v práci, sú podporované prostredníctvom rôznych projektov či iniciatív. Poznáte také? Môžete ich nominovať na ocenenie.

European Digital Skills Awards 2023 aj tento rok oceňuje prínos organizácií, odborníkov, školiteľov a učiteľov pri podpore digitálnych zručností. Zručnosti, tak potrebné pre Európu v každodennom živote i v práci, sú podporované prostredníctvom rôznych projektov či iniciatív. Poznáte také? Môžete ich nominovať na ocenenie.

Nominácie v piatich kategóriách sú otvorené do 8. apríla 2023. Hodnotiť sa budú projekty a iniciatívy v nasledujúcich oblastiach:

  1. posilnenie mládeže v digitálnej oblasti (zatraktívnenie a pritiahnutie mladých k profesiám v oblasti IKT, posilnenie mediálnej gramotnosti, kurzy a pod.),
  2. digitálne zvyšovanie zručností a rekvalifikácie pracovnej sily v rôznych oblastiach na rôznych úrovniach zručností, školenia nezamestnaných a pod.,
  3. digitálne zvyšovanie kvalifikácie pre učiteľov, školských administrátorov a/alebo študentov pri osvojovaní si základných digitálnych zručností, mediálnej gramotnosti a nových technológií,
  4. digitálne školenia a iniciatívy v oblasti mediálnej gramostnosti uľahčujúce začlenenie do digitálneho sveta pre staršie osoby, nezamestnaných, zraniteľné skupiny a pod.,
  5. digitálne zvyšovanie kvalifikácie žien – pracujúcich i mladších žien s cieľom zvýšenia počtu žien v IKT.

Prihlásiť sa môžu všetky typy organizácií.  Ak však projekt realizujú rôzne partnerské organizácie (napr. aj rámci rôznych krajín) je možné prihlásiť sa iba raz, a to buď koordinátorom projektu, alebo partnerskou organizáciou, ktorá dostala od koordinátora súhlas. Projekt alebo iniciatíva zároveň musí byť ukončená najneskôr v roku 2022, resp. ak ešte nie je ukončená, musí mať splnených aspoň 50% svojich identifikovaných míľnikov.

Ak máte čo ponúknuť, smelo sa prihláste na: EUSurvey – Survey (europa.eu). Čaká na Vás 29 otázok, v ktorých popíšete projekt, jeho spojenie s cieľmi digitálnej dekády pre digitálne zručnosti, dopad a vplyv, míľniky, udržateľnosť i možnú replikovateľnosť projektu. Taktiež je potrebné uviesť, ako a prečo je nominovaný projekt inovatívny a originálny, aký má dosah, disemináciu a prístupnosť, napr. pre osoby so zdravotným postihnutím. A pozor! Žiadosti budú hodnotené aj na základe prehľadnosti obsahu aplikácie. Ak ešte nie ste zaregistrovaný na platforme digitálnych zručností a pracovných miest, je potrebné najprv si vytvoriť používateľský profil: Prihlásenie (europa.eu).

O finalistoch sa dozvieme viac 25. mája 2023 cez online podujatie, zverejnení budú na platforme „Digital Skills and Jobs Platform“. Propagovaní budú prostredníctvom sociálnych médií @DigitalSkillsEU (Facebook a Twitter). Víťazi budú vyhlásení počas online podujatia v júni 2023 a budú pozvaní do Bruselu na prevzatie cien a účasť na workshope.

Držíme palce a veríme vo výhru niektorého zo slovenských projektov!


Viac na: European Digital Skills Awards 2023 | Digital Skills and Jobs Platform (europa.eu).