Novinky

TREXIMA prispela do obsahu IV. ročníka EPI konferencie

Zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava s ďalšími skúsenými odborníkmi a zástupcami praxe spoločne diskutovali o aktuálnych témach z oblasti legislatívy a o nových trendoch na trhu práce. V dňoch 23. – 24. 3. 2023 sa zúčastnili konferencie Pracovné právo 2023, ktorá s konala v Demänovskej Doline. 

Hlavným organizátorom konferencie bol Poradca Podnikateľa a konala sa pod spoločnou záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí sa rodiny SR a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naprieč prezentovanými témami sa diskutovalo najmä o práci z domu, problémoch pri odmeňovaní zamestnancov zistených v praxi či rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. Konferencia prebiehala hybridnou formou, do panelových diskusií sa tak mohli zapojiť aj online účastníci.

Jedným z rečníkov, ktorý na konferencii reprezentoval TREXIMU Bratislava, bol manažér úseku štatistík a prognózovania, Ľubomír Kadlečík. Hlavnou témou jeho vystúpenia boli mzdové rozdiely žien a mužov. Tie pri priemerných mzdách aktuálne dosahujú nominálnu výšku približne 300 EUR. Prekvapivé bolo regionálne porovnanie rozdielov, pričom najvyššie rozdiely boli zaznamenané v nepodnikateľskej sfére v Bratislavskom kraji. Na problematiku nadväzovali aj ďalší rečníci konferencie s témami ako nediskriminačné mzdy či dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Téma inovácií neutícha ani v oblasti pracovného práva a vplyvy robotizácie alebo digitalizácie sa prejavujú napríklad aj pri sociálnom dialógu či kolektívnom vyjednávaní. Najväčšiu pozornosť účastníkov však pritiahla téma inovačných vplyvov na zmeny v odborných vedomostiach a zručnostiach zamestnancov, ktorú prezentoval špecialista trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti TREXIMA Bratislava, Martin Gymerský. V spojitosti s týmito zmenami predstavil výsledky Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v rámci ktorého experti identifikovali 386 inovácií vplývajúcich na zmeny zamestnaní. Viac informácií sa dozviete na www.sustavapovolani.sk.

Prehľad všetkých diskutovaných tém konferencie je dostupný na: Pracovné právo 2023 (profivzdelavanie.sk).


Viac informácií: Ing. Martin Gymerský I Mobil: 0948 411 744 I Email: [email protected]