Novinky

Chýbajú digitálne, aj mäkké zručnosti

TREXIMA Bratislava realizovala Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Jeho výsledkami boli okrem stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre 24 sektorov hospodárstva aj séria podcastov o očakávaných zmenách na slovenskom trhu práce ovplyvnených inováciami a novými technológiami. Štátny tajomník Juraj Káčer z MPSVR SR a Lucia Lednárová Dítětová z TREXIMA Bratislava sa v podcaste Trh práce a vzdelávanie venovali aj tomu, ako bude trh práce na Slovensku vyzerať v budúcnosti. Už samotná práca na projekte dokázala, že v horizonte do roku 2030 bude trh práce potrebovať flexibilného človeka. Žiadaným bude ten, kto sa bude vedieť prispôsobiť potrebám zamestnávateľov. Bude ochotný sa vzdelávať a nadobúdať nové vedomosti a zručnosti, ktoré sa budú meniť vplyvom inovácií, najmä digitalizácie a umelej inteligencie. Obaja spíkri sa zhodli v tom, že trh práce bude viac zameraný na zelenú ekonomiku, či obnoviteľné zdroje. Školstvo, ktoré pripravuje absolventov pre trh práce bude musieť prejsť od metód memorovania k učeniu z praxe. Systém duálneho vzdelávania na Slovensku totiž dokazuje, že je dôležité, aby si žiaci privoňali k moderným technológiám, k inováciám, či priamo k umelej inteligencii v prevádzkach zamestnávateľa.

Úspechom Národného projektu SRI je to, že aktívni členovia sektorových rád a zamestnávatelia sa už zapojili do kurikulárnej reformy pre základné školy. Sledovali to, aby boli do obsahu vzdelávania zapracované všeobecné kľúčové kompetencie. Najmä tie, ktoré sú prenosné z povolania do povolania a dávajú ľudským zdrojov šírku uplatnenia sa. Ide o kritické myslenie, finančnú gramotnosť alebo spôsobilosť v cudzom jazyku. TREXIMA sa tiež v prieskume  zamestnávateľov spýtala ktoré kompetencie je potrebné dnes najviac zlepšiť a ktoré budú pre ich zamestnancov dôležité v budúcnosti. Najvyššie skóre dosiali práve mäkké kompetencie, ako tímová práca, tvorivosť, schopnosť dosahovať ciele a analyzovať problémy.

Vypočujte si podcasty aj na ďalšie témy: Nemáte čas čítať? Pustite si podcast o trhu práce!


Viac informácií: PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, MBA Ι Mobil: 0905 948 662 Ι Email: [email protected]