Novinky

Inovácie a digitálne nástroje formujú budúcnosť cestovného ruchu

O digitalizácii a jej vplyve na sektory v SR sa toho už popísalo mnoho. Výrazný vplyv na sektor HORECA, by ale čakal málokto. Pravdou však je, že sektore sa očakáva o 20 percent výraznejší vplyv digitalizácie oproti priemeru SR, čo podľa Lucie Lednárovej Dítětovej zo spoločnosti TREXIMA Bratislava „vytvára predpoklad, že digitalizácia ovplyvní takmer každú druhú zručnosť zamestnancov, na čo sa naozaj treba pripraviť.“ O tom aké zručnosti sú nevyhnutné pre dokonalé zvládnutie turbulentných zmien v sektore hovorila v rámci odbornej konferencie HORECA DIGIT@L 16.5.2023 v Košiciach.  

Kým ostatné sektory počas pandémie COVID 19 smelo digitalizovali v záujme udržania zamestnanosti a najmä biznisu, segment HORECA bol zavretý a tým pádom započal masívny digitalizačný dlh. Okrem toho bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá počas pandémie našla uplatnenie v iných sektoroch a len ťažko sa vracia na pracovné miesta, ktoré vyžadujú často námahu a tvrdšie pracovné podmienky. Nevie sa spoľahnúť ani na dostatok budúcich absolventov, pretože z nich len 25 percent ostáva pracovať v sektore. Je digitalizácia cieľ? Alebo prostriedok k silnejším zážitkom, ku kvalitnejším službám, lepšiemu poznaniu zákazníka a vyrovnaniu deficitu v ľudských zdrojoch?

Technológie, ktoré ovplyvňujú biznis v HORECA, ako sa digitalizácia prejavuje na zmene v práci hotelového manažmentu či systém eTurista sú len niektoré z tém panelových diskusií, ktoré počas konferencie prebehli. Svet cestovného ruchu sa totiž neustále mení a klienti (zákazníci, hostia) majú nové očakávania. Aby podniky v tomto odvetví mohli úspešne konkurovať, je dôležité prispôsobiť sa týmto zmenám a začleniť digitálne technológie do svojho podnikania. Dnes už existuje množstvo softvérových nástrojov, ktoré môžu byť pre podniky veľmi prospešné. Online rezervačné systémy umožňujú klientom jednoducho a rýchlo si zarezervovať ubytovanie, vstupenky a ďalšie služby. Bezkontaktné objednávacie a platobné riešenia zase eliminujú potrebu hotovosti a umožňujú pohodlné a bezpečné platenie. Chatovacie a komunikačné systémy pre klientov zlepšujú komunikáciu medzi podnikmi a ich zákazníkmi, čo vytvára lepšiu skúsenosť a zážitok pre hostí.

Digitálne nástroje majú nielen schopnosť zefektívniť podnikateľské procesy, ale aj zvýšiť celkový zážitok hostí a zvýšiť tržby. Napriek tomu však zostáva kľúčovým problémom nedostatok finančných zdrojov. Podniky v cestovnom ruchu potrebujú investície na implementáciu a rozvoj digitálnych technológií, aby mohli konkurovať na trhu a uspokojiť potreby moderných zákazníkov. Je preto dôležité, aby si podniky v cestovnom ruchu uvedomili potenciál digitálnych riešení a hľadali spôsoby, ako získať finančné prostriedky na ich implementáciu. Obzvlášť v prípade SR, kedy až 90 percent HORECA sektora na Slovensku tvoria malé a stredné podniky. Podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Mareka Harbuľáka „podniky v sektore HORECA skrátka neudržia krok s konkurenciou, pokiaľ nebudú schopné svoje procesy modifikovať a prispôsobiť najnovším trendom.“

V oblasti ľudských zdrojov bude najväčšou výzvou rozširovanie vedomostí a zručností zamestnancov, ktorí budú musieť vedieť zvládnuť prácu s novými technológiami. Základom zvládnutia týchto zmien sú dáta o budúcnosti trhu práce, ktoré na HORECU DIGIT@L priniesla z TREXIMY Lucia Lednárová Dítětová. Otázkou však ostáva, či máme zručnosti na to, aby sme tieto dáta zvládli (v hoteloch) uložiť, (v reštauráciách) spracovať a (v kaviarňach) naservírovať tak, aby sme boli ich spokojným konzumentom?

Vážime si možnosť zúčastňovať sa podobných podujatí a prinášať tak širokej verejnosti dôležité informácie, ktoré pomôžu k pozitívnym zmenám na trhu práce.


Viac informácií: Lucia Lednárová Dítětová Ι Mobil: 0905 948 662 Ι Email: [email protected]