Novinky

Portál ISTP ponúka stovky pracovných pozícií pre zdravotníkov

Slovensko už dlhšiu dobu zápasí s akútnym nedostatkom lekárov aj zdravotných sestier. Jedným z dôvodov je aj starnutie pracovnej sily a jej odchod do starobného dôchodku. Priemerný vek všeobecných lekárov predstavuje 54 rokov, pri zdravotných sestrách je to 47 rokov. Do roku 2025 sa očakáva v zdravotníctve dodatočná potreba ľudských zdrojov na úrovni 20 400 pracovníkov. Problémom však nie je len samotný nedostatok zamestnancov. Pracovné pozície v zdravotníctve vyžadujú primeranú kvalifikáciu a špecifické odborné vedomosti a zručnosti.

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby spracovala a publikovala na stránke www.sustavapovolani.sk sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, kde detailne analyzuje stav zamestnanosti v sektore, inovácie, ktoré budú zásadným spôsobom meniť požiadavky na vedomosti a zručnosti pracovnej sily. Opisuje v nej konkrétne návrhy riešení na zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor vrátane návrhov na zmeny v systéme celoživotného vzdelávania vzhľadom na prognózu nedostatku pracovných síl a vzniku nových pozícií v súvislosti s inováciami v zdravotníctve.

Voľné pracovné miesta v zdravotníctve na portáli ISTP

Pracovno-poradenský portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) aktuálne eviduje viac ako 1 200 voľných pracovných miest v zdravotníctve, čo predstavuje 6 % z celkového počtu pracovných ponúk. Na trhu práce sú najviac žiadaní špecialisti v ošetrovateľstve (260 voľných pracovných miest), praktické sestry; zdravotnícki asistenti (250) a zdravotné sestry (230). Z lekárskych profesií sú to lekári špecialisti (100), všeobecní lekári (100) a zubní lekári (60).

Najviac pracovných príležitostí pre zdravotníkov ponúka podľa portálu ISTP Bratislavský (800 pracovných ponúk), Trenčiansky (180) a Žilinský kraj (100), z okresov je to Bratislava (750), Trenčín (110) a Prievidza (60). Najvyššie počty voľných pracovných miest nahlásili zamestnávatelia Nemocnica BORY, a. s., Univerzitná nemocnica Bratislava a Fakultná nemocnica Trenčín.

Pre 63 % aktuálnych zdravotníckych pozícií sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Zamestnávatelia ponúkajú budúcim zdravotníckym pracovníkom predovšetkým pracovný pomer na neurčitý čas (69 %) alebo určitú dobu (24 %). 40 % zdravotníckych ponúk je vhodných aj pre uchádzačov z Ukrajiny.

Priemerná základná zložka mzdy v hrubom (bez príplatkov a bonusov) v inzerátoch pre zdravotníkov so slovenským miestom výkonu práce dosahuje na portáli ISTP hodnotu 1 466 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %. Inzeráty s pracovným pomerom na kratší pracovný čas ponúkajú priemerne 1 165 eur. Absolventi si zarobia priemerne 1 162 eur, ak sa zamestnajú na plný úväzok. Najvyššie nástupné základné platy v zdravotníctve získajú zamestnanci v Banskobystrickom kraji (2 023 eur). Ponuku najnižšej mzdy obsahujú inzeráty z Trnavského kraja (1 106 eur).

Všetky aktuálne pracovné ponuky nielen z oblasti zdravotníctva nájdete na www.istp.sk


Viac informácií: Pavol Hudec I Mobil: 0948 123 390 I Email: [email protected]