Novinky

Digitálne inovácie menia HORECA segment: Aká je tá Vaša skúsenosť?

Viete aký je transformačný vplyv digitálnych inovácií na HORECA (Hotely, Reštaurácie, Catering) sektor? Téma ma zaujala, keď mi kávu v kaviarni kníhkupectva v Banskej Bystrici priniesol usmievavý robot. Podobný, ako ten ktorý ma obsluhoval v ázijskej reštaurácii s výhľadom na Dunaj. Od revolúcie zákazníckych skúseností po zefektívnenie prevádzkových procesov, technologický pokrok formuje budúcnosť tejto oblasti služieb. Sú slovenské reštaurácie, hotely, či kaviarne pripravené využiť tieto inovácie a držať krok s konkurenciou v lokálnom alebo svetovom HORECA segmente?

Pod vedením TREXIMA Bratislava sa v rámci národného projektu SRI realizoval výskum vplyvu inovácií na potrebu rozvoja ľudských zdrojov. V rámci výskumu sa analyzoval vplyv kategórií inovácií na rozvoj vedomostí a zručností v rôznych povolaniach, a to aj v rámci HORECA. Dáta boli zoskupené pre jednotlivé sektory hospodárstva tak, aby konkrétny vplyv každej kategórie inovácie bol viditeľný.

Pozrime sa na kľúčové zistenia:

Významný vplyv kategórií

Najdôležitejšie štyri kategórie inovácií v segmente HORECA – digitalizácia, umelá inteligencia, smart technológie a virtuálna/rozšírená realita dosahujú v tomto sektore až dvakrát či dokonca trikrát väčší vplyv, ako v celkovom priemere vo všetkých sektoroch na Slovensku. Spolu s automatizáciou týchto päť kategórií predstavuje až 95% všetkých súčasných požiadaviek na rozvoj zručností a vedomostí v HORECA.

Dominantný vplyv digitalizácie

Kategória digitalizácie sa javí ako úplne kľúčová. Každá druhá zmena (56,25%) v  rozvoji odborných vedomostí alebo zručností je spojená s vplyvom digitalizácie. Inovácie v tejto oblasti ovplyvňujú zároveň každú ďalšiu zmenu týkajúcu sa rozvoja potrieb v HORECA segmente. V tejto kategórii sa najväčší dôraz kladie na online komunikáciu, objednávanie, rezervačné systémy a spracovanie všetkých dokumentov elektronickou cestou.

Zdroj: SRI, TREXIMA Bratislava

Digitálne inovácie nasadené zo začiatku najmä vplyvom pandémie COVID-19 rýchlo a zásadne menia spôsob podnikania a preto nemôžu byť ignorované. HORECA však musí dobehnúť digitalizačný dlh, pretože toto obdobie pre ňu znamenalo zatváranie prevádzok, prepúšťanie zamestnancov a zmrazenie všetkých investícií. Kým ostatné sektory využili pandémiu na digitalizačný rast, HORECA segment bol „zatvorený“ a bojoval o bazálne prežitie.

Budúce trendy

Do budúcnosti sa očakáva, že HORECA segment ovplyvnia štyri dominantné trendy, a to nielen v komunikácii so zákazníkmi, ale aj v procesoch poskytovania služieb:

  • Zvýši sa počet kontaktných bodov: Rozšírenie možností komunikácie umožní podnikom zdieľať informácie so zákazníkmi počas celého ich pobytu v zariadení, vrátane služieb pred, ako aj po návšteve. Objednávky a platby sa budú postupne oddeľovať od fyzických návštev, aby sa prispôsobili meniacim sa preferenciám zákazníkov.
  • Personalizované zážitky: Využitím dát o zákazníkoch môžu prevádzky optimalizovať svoje ponuky, od kampaní, vernostných programov, až po na mieru zostavené menu. Bude tak vznikať tlak na vytváranie vysoko personalizovaných zážitkov, ktoré reflektujú individuálne preferencie zákazníkov.
  • Vylepšená automatizácia: Inteligentné zariadenia budú zastávať úlohy nielen v komunikácii, ako napr. chat boty, ale aj pri automatizácii procesov, ako je objednávanie surovín a služieb u dodávateľov, riadenie skladových zásob a dokonca aj príprava a distribúcia jedál. Tým sa zlepší efektivita procesov a v konečnom dôsledku sa zlepšia aj zážitky zákazníkov.
  • Bezproblémová integrácia: Integrácia rôznych technických a komunikačných prvkov umožní interaktívne zážitky, efektívne riadenie prevádzky a vylepšenú užívateľskú cestu. Objednanie izby a zároveň auta bez nutnosti navštíviť stránky hotela či požičovne? Na online platforme alebo len prostredníctvom virtuálneho asistenta? Dotykové stoly, interaktívne steny alebo ovládanie zariadení hotela vlastným smartfónom či hlasom je už možné. A vlastne, prečo nie…

Takže sa pýtame Vás, vážení čitatelia: Aké sú vaše skúsenosti s hotelmi či reštauráciami? Obsluhoval Vás už na Slovensku robot? Zažili ste nový zážitok vďaka inováciám? Dajte nám o tom vedieť a podeľte sa o svoje príbehy, nápady či fotky! Buďte súčasťou tohto exkluzívneho TREXIMA klubu inovátorov a spoločne objavujme možnosti, ktoré nám digitálny svet ponúka!


Viac informácií: Martin Gymerský I Mobil: 0948 411 744 I Email: [email protected]