Novinky

Náš portál ISTP poslúžil ako príklad dobrej praxe zo Slovenska pre projekt MOTIV-ACTION

Náš pracovný portál ISTP poslúžil ako príklad dobrej praxe zo Slovenska pre projekt z programu Erasmus+ s názvom MOTIV-ACTION (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways, motiv-action.eu). Projekt sa zameriava na vytváranie nových kariérnych príležitostí pre nezamestnaných zlepšovaním služieb digitálneho poradenstva v Európe.

V prvej fáze projektu zbierajú jeho zástupcovia z Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (eaea.org) osvedčené postupy využívané naprieč európskymi krajinami, ktoré sa zameriavajú na online poradenstvo na trhu práce.

Za tím ISTP bol pripravený náš projektový manažér Pavol Hudec, ktorý počas 30-minutového rozhovoru zodpovedal otázky týkajúce sa fungovania štátneho pracovno-poradenského portálu na Slovensku, jeho hlavnej funkcionality, prínosu pre jednotlivé úrady práce, nezamestnaných i zamestnávateľov či prístupu k riešeniu online poradenstva.

Identified good practice – SK Labour market internet guide report (pdf)

Ukážka z rozhovoru

 
Zdroj: istp.sk, motiv-action.eu   Foto: motiv-action.eu