Novinky

Za posledný mesiac pribudlo na portáli ISTP takmer 19 tisíc nových voľných pracovných miest

 
 
  • V priebehu mesiaca máj pridali zamestnávatelia na portáli ISTP viac ako 18500 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce (7000 inzerátov). Ide o nárast o 23 % v porovnaní s minulým mesiacom a 50 % v porovnaní s minulým rokom.

  • Najlepšia situácia bola v týždni 15. – 21.5., kedy počet nových voľných pracovných miest prekročil hranicu 5000, čo je zatiaľ najlepší výsledok v roku 2021. Ide o medziročný nárast o 49 %.

  • Za mesiac máj bolo najviac nových voľných pracovných miest evidovaných v Bratislavskom (4064), Trnavskom (2442) a Žilinskom kraji (2278), ktorý zaznamenal medzimesačný nárast o 44 %. Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (3101), ktorá zaznamenala nárast o 39 % v porovnaní s minulým mesiacom, Nitra (1032) a Trnava (616).

  • Najviac nových ponúk za posledný mesiac eviduje pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (3253). Po uvoľnení pandemických opatrení naďalej rastie oblasť gastronómia, ktorá je už na štvrtom mieste. Z pohľadu zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (1277). Toto zamestnanie sa už dlhodobejšie umiestňuje na popredných miestach.


Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest (VPM) za posledné dva mesiace
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Vývoj týždenných prítokov nových pracovných miest v roku 2021
Prítok nových voľných pracovných miest za máj podľa krajovPrítok nových voľných pracovných miest za apríl a máj podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za apríl a máj podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za apríl a máj podľa zamestnaní (TOP 10)

 

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock