Metodika a výkazy na stiahnutie

V nasledovnej sekcii nájdete všetky relevantné dokumenty k predmetným zisťovaniam.

Názov

Značka

Výkaz a metodika

Číselníky a klasifikácie

Výstupy

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 Ročný výkaz pracovné miesta
ISCP(MPSVR SR)1-04
Metodický pokyn ISCP
Číselníky_ISCP_2012 

kov_skoly_1991_2018_spolu_csv kov_skoly_2018_spolu_csv

1Q 2017
2Q 2017
3Q 2017
4Q 2017
1Q 2018
Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u SZČO PM (MPSVR SR)1-04      PM(MPSVR SR)1-04
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku A
V/A (MPSVR SR) 6-01
podnikateľská sféra
Vykaz_ISPP_na_rok_2018_pre_podnikatelov
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku B
V/B (MPSVR SR) 6-01
nepodnikateľská sféra
Vykaz_ISPP_na_rok_2018_pre_nepodnikatelov
Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 ÚNP 1-01.doc
ÚNP 1-01.pdf