Metodika a výkazy na stiahnutie

V nasledovnej sekcii nájdete všetky relevantné dokumenty k predmetným zisťovaniam.

Názov

Značka

Výkaz a metodika

Číselníky a klasifikácie

Výstupy

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 Výkaz pracovné miesta za rok 2018
ISCP(MPSVR SR)1-04
Ciselniky_ISCP_v_2019

kov_skoly_1991_2018_spolu_csv kov_skoly_2018_spolu_csv

1Q2017
2Q2017
3Q2017
4Q2017
1Q2018
2Q2018+Metodický pokyn
3Q2018+Metodický pokyn
4Q2018+Metodický pokyn
Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u SZČO PM (MPSVR SR)1-04      PM(MPSVR SR)1-04
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku A
V/A (MPSVR SR) 6-01
podnikateľská sféra
Vykaz_ISPP_na_rok_2018_pre_podnikatelov
Ročný výkaz o pracovných podmienkach
a nákladoch a podnikovú sociálnu politiku B
V/B (MPSVR SR) 6-01
nepodnikateľská sféra
Vykaz_ISPP_na_rok_2018_pre_nepodnikatelov
Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 Výkaz ÚNP 1-01.docx
Výkaz ÚNP 1-01.pdf

Zoznam spolupracujúcich softvérových spoločností nájdete na tejto podstránke:
https://www.trexima.sk/metodika-vykazy-na-stiahnutie/spolupracujuce-softverove-firmy/