Portfólio

Meranie, normovanie, ergonómia práce a pracoviska

Zoptimalizujeme nielen výkon Vašich zamestnancov, ale aj efektívne využívanie pracovného času so zameraním na zvýšenie produktivity a bezpečnosti práce. Ergonomicky naprojektujeme hociktoré pracovisko.

Zavrieť produkt

Zameriavame sa na zisťovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie spotreby času v rámci jednotlivých operácií a procesov. Analýza, meranie a normovanie práce je jednou zo základných metód potrebných pre optimálne využívanie pracovníkov a riadenie samotného procesu. Využívame tu najmä metodiku REFA a MOST.

Na druhej strane navrhujeme vhodné ergonomické prostredie pracoviska s cieľom zabezpečiť dostatočné pohodlie pri práci, ochranu zdravia a zníženie zaťaženia Vašich zamestnancov.

Ponúkané služby Vám poskytnú odpovede aj na nasledujúce otázky: 

  • Neviem zadefinovať objektívnu spotrebu času a optimálne nastaviť počet potrebných zamestnancov v rámci výroby…. ako sa to dá?
  • Potreboval by som zefektívniť a zjednodušiť prácu (zvýšiť produktivitu), vie mi niekto profesionálne pomôcť?
  • Ako môžem zvýšiť bezpečnosť práce na pracovisku?