Portfólio

Mzdový benchmark

Koľko platí konkurencia zamestnancom vo Vašom regióne sa dozviete v rámci pravidelne využívaného produktu „Mzdový benchmark“.

Zavrieť produkt

Porovnávanie miezd na základe agregovaných reálnych dát z personálnych a mzdových informačných systémov, ktoré obsahujú údaje za viac ako 1 mil. zamestnancov zamestnaných u viac ako 10 tis. zamestnávateľov. Základom je analýza každej jednej pracovnej pozície podľa odvetvia a regiónu, vrátane zahraničia.

Ak Vás zaujímajú odpovede napríklad na tieto otázky:

  • Neodlákajú našich zamestnancov mzdy v inom odvetví?
  • O koľkom je im potrebné zvýšiť plat, aby neodišli ku konkurencii?
  • Potrebujeme zmapovať aktuálne mzdy v regióne, aby sme mali pripravené dáta a argumenty na kolektívne vyjednávanie… je to možné?
  • Bojujeme s vysokou fluktuáciou a máme veľa zamestnancov nespokojných s odmeňovaním – kde nájdeme relevantné informácie?
  • Chceme investovať do regiónu a potrebujeme, zistiť, ako by sme si mohli nastaviť mzdy na rôznych pozíciách…

Neváhajte nás kontaktovať – individualizovane nastavíme mzdový benchmark pre Vašu firmu či oddelenie, zanalyzujeme vybrané pracovné pozície a ku komplexne vypracovanému výstupu vieme poskytnúť aj dodatočné odborné konzultácie od našich štatistikov a analytikov.