Portfólio

UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ZAMESTNANÍ

Prinášame vám aktuálne informácie o tom, ako sa absolventi študijných a učebných odborov a absolventi študijných programov uplatňujú na trhu práce v jednotlivých profesiách a ako sú finančne ohodnotení.

Zavrieť produkt

Nájsť si prácu v odbore, ktorý človek vyštudoval, je ideálny stav. V súčasnosti si viac ako ⅓ stredoškolských absolventov a takmer ½ absolventov vysokých škôl nachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore, avšak veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov pracuje mimo odbor, ktorý vyštudovali.

Pravidelne monitorujeme trh práce, jeho zmeny a kvalifikovane posudzujeme vplyvy rôznych faktorov. Výber správnej strednej, či vysokej školy môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné nájdenie si zamestnania po ukončení štúdia. Preto Vám radi poskytneme aktuálne údaje o uplatnení absolventov podľa odborov vzdelávania, a to v rámci jednotlivých regiónov.

Model komplexného systému sledovania uplatnenia absolventov mapuje kariérnu cestu absolventov od ukončenia štúdia

… a pre Vás môže byť príležitosťou na zistenie aktuálnej výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov v rámci jednotlivých odborov vzdelávania, podľa dosiahnutého vzdelania, kraja, pohlavia či veku, na konkrétnych pracovných pozíciách v odvetviach a taktiež úroveň ich nezamestnanosti.