Portfólio

Zahraničná spolupráca

Zoznam zahraničných projektov, na ktorých pracujeme alebo sme pracovali:

Zavrieť produkt

INDESK: rozvoj povedomia mladých ľudí o podnikaní – projektová stránka, zmluva
SILVER: rozvoj zručností na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí starších ako 50 rokov – projektová stránka, zmluva
FEMALE: podpora návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce – projektová stránkazmluva