Portfólio

Kurzy a školenia

Náš tím lektorov pripravil sériu jedinečných kurzov zameraných na odborný kariérový rast expertov v dôsledku inovačných zmien INDUSTRY 5.0.

Zavrieť produkt

Kurzy „Práca s databázami, digitálna dátová analýza a modelovanie dát ekonomiky práce v zmenených inovačných podmienkach Priemyslu 5.0 so zreteľom na zmeny v ľudských zdrojoch v príslušnom sektore v SR“ sú určené pre sektorových špecialistov, HR manažérov a riadiacich pracovníkov spoločností, riadiacich pracovníkov stredných škôl, výchovných poradcov a kariérových poradcov, analytikov pracovných činností, mzdových špecialistov, personalistov, tvorcov reportov, zástupcov stavovských a profesijných organizácií, a pod., ktorí sa potrebujú naučiť získavať dáta, pracovať s dátami a databázami, analyzovať a vizualizovať dáta pomocou digitálnych nástrojov, interaktívnych reportov a dashboardov, interpretovať dáta pre stanovovanie strategických cieľov.

Kurzy poskytnú účastníkovi detailný manažérsky pohľad na analytické modely dát v oblasti ľudských zdrojov v každom sektore. Účastník si vyskúša dátové modelovanie na relevantných sektorových dátach, zameraných na zmeny na trhu práce, vplyv inovácií a vývojových trendov Priemyslu 5.0, dôsledky krízových období na trhu práce, energetickej či materiálovej krízy. Metodologicky zvládne prácu s dátami za účelom ich efektívneho využitia v rámci stanovovania vývojových trendov a prognóz v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Naučí sa využívať nové digitálne techniky pre štatistickú analýzu dát a vytváranie informačných dashboardov.