Portfólio

Kurzy a školenia

Náš tím lektorov pripravil sériu jedinečných kurzov zameraných na odborný kariérový rast expertov v dôsledku inovačných zmien INDUSTRY 5.0.

Zavrieť produkt

Kurzy „Práca s databázami, digitálna dátová analýza a modelovanie dát ekonomiky práce v zmenených inovačných podmienkach Priemyslu 5.0 so zreteľom na zmeny v ľudských zdrojoch v príslušnom sektore v SR“ boli určené pre sektorových špecialistov, HR manažérov a riadiacich pracovníkov spoločností, riadiacich pracovníkov stredných škôl, výchovných poradcov a kariérových poradcov, analytikov pracovných činností, mzdových špecialistov, personalistov, tvorcov reportov, zástupcov stavovských a profesijných organizácií, a pod., ktorí sa potrebovali naučiť získavať dáta, pracovať s dátami a databázami, analyzovať a vizualizovať dáta pomocou digitálnych nástrojov, interaktívnych reportov a dashboardov, interpretovať dáta pre stanovovanie strategických cieľov.

Kurzy poskytli účastníkovi detailný manažérsky pohľad na analytické modely dát v oblasti ľudských zdrojov v každom sektore. Účastníci si vyskúšali dátové modelovanie na relevantných sektorových dátach, zameraných na zmeny na trhu práce, vplyv inovácií a vývojových trendov Priemyslu 5.0, dôsledky krízových období na trhu práce, energetickej či materiálovej krízy. Metodologicky zvládnu prácu s dátami za účelom ich efektívneho využitia v rámci stanovovania vývojových trendov a prognóz v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Naučili sa využívať nové digitálne techniky pre štatistickú analýzu dát a vytváranie informačných dashboardov.