Novinky

LinkedIn a najžiadanejšie zručnosti v roku 2023

Trh práce prahne po talentoch. Dostupné dáta ukazujú, že celosvetový nedostatok talentov dosiahol 16 ročné maximum, pričom 75 % zamestnávateľov nedokáže nájsť talenty, ktoré potrebujú, nakoľko nemajú tú správnu kombináciu technických a mäkkých zručností. A práve zameranie sa na získanie či rozvoj najžiadanejších zručností môže byť spôsob, ako by mohli uchádzači o zamestnanie ponúknuť zamestnávateľom presne to, čo hľadajú, resp. zamestnanci udržať si svoju pracovnú pozíciu. Trh s talentami a ich vyhľadávanie je dnes jednoduchšie aj vďaka sieti LinkedIn.

LinkedIn je globálna profesijná sociálna sieť, ktorú vytvoril v roku 2003 v Kalifornii bývalý zamestnanec značky Apple či Fujistu – Reid Hoffman. Spája firmy, zamestnancov, ale aj freelancerov, majiteľov startupov i väčších korporácií, rovnako tak aj jednotlivcov, ktorí si budujú svoj profesijný profil. V minulosti bola známa najmä kvôli ponuke voľných pracovných príležitostí a možnosti kariérneho rastu pre jednotlivcov. V dnešnej dobe je LinkedIn najmä pracovným portálom disponujúcim rozsiahlou sieťou kontaktov s významným priestorom na zviditeľnenie/budovanie osobnej/firemnej značky, ale taktiež je aj profesionálnym marketingovým kanálom. Na Slovensku je na LinkedIne zaregistrovaných približne 670-tisíc ľudí, na svete ide približne o 650 mil. užívateľov.

Podľa analýzy na sieti LinkedIn, ktorá sledovala dopyt po zručnostiach, sa najžiadanejšie zručnosti určovali na základe údajov od zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie za obdobie šiestich mesiacov (apríl – október 2022). Z jej výsledkov vyberáme 10 celosvetovo najžiadanejších zručností a taktiež 10 najžiadanejších tvrdých zručností na rok 2023:

Top 10 najžiadanejších zručností všeobecne

 1. Manažment: Manažérske zručnosti sú potrebné vo všetkých typoch funkcií, pričom dôraz sa kladie najmä na efektívne riadenie s cieľom angažovanosti, produktivity a udržania si zamestnancov.
 2. Komunikácia: Komunikačné zručnosti – od osobnej komunikácie cez virtuálnu komunikáciu, s použitím rôznych kanálov sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
 3.  Služby zákazníkom: Dôležitosť zákazníckeho servisu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkom, pričom výnimočnosť tejto služby buduje lojalitu a pomáha organizáciám získavať opakované zákazky a podporovať trvalý rast.
 4.  Vedenie: Nové výzvy a príležitosti, ale aj samotný rýchlo pretvárajúci sa svet práce ovplyvnený inováciami, vytvárajú potrebu moderných lídrov, ktorí sa im rýchlo prispôsobia a ďalej inšpirujú aj svoje tímy k čo najlepším výkonom.
 5. Predaj: Predajné zručnosti sa využívajú v širokej škále pracovných funkcií, a to z rôznych dôvodov. Ide napríklad o prilákanie alebo zaujatie uchádzačov o zamestnanie alebo o uzatváranie obchodov, udržanie si zákazníkov, či zabezpečenie financovania.
 6. Riadenie projektov: Žiadúcimi sú aj zručnosti v oblasti riadenia projektov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní včasného dokončenia projektov, dodržania rozpočtu a splnených noriem kvality.
 7. Výskum: K zručnostiam týkajúcim sa výskumu patrí napr. skúmanie vývoja trendov a inovácií na trhu, ale napr. aj správanie kupujúcich, ktoré v dnešnom rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí výrazne ovplyvňuje nasledujúce firemné rozhodovanie a tvorbu stratégií.
 8. Analytické zručnosti: Analyticky zručná osoba dokáže samostatne riešiť zložité problémy a prijímať zodpovedajúce rozhodnutia, čo predstavuje v dnešných moderných tímoch základný predpoklad na špecializovaného a kompetentného zamestnanca.
 9. Marketing: Marketingové zručnosti pomáhajú organizácii odlíšiť sa od konkurencie, a to v rôznych smeroch –  či už ide o vytváranie inovatívnych riešení, prezentáciu týchto riešení zákazníkom alebo získavanie nových talentov.
 10. Tímová práca: Tímoví hráči ako skupina jednotlivcov s rôznymi skúsenosťami, vzdelaním a odbornými oblasťami dokážu efektívnejšie spoločne riešiť výzvy a problémy, čo vedie k inovatívnejším riešeniam.

 

Top 10 najžiadanejších tvrdých zručností

 1. Vývoj softvéru: Vo všeobecnosti vývoj softvéru, ako zručnosť vysoko žiadúca pri digitálnej transformácii, je o to výraznejšia, že v rebríčku 10 najžiadanejších tvrdých zručností sú zastúpené aj niektoré populárne programovacie jazyky.
 2. SQL: SQL je základnou zručnosťou na získavanie a pochopenie veľkého množstva komplexných údajov, s ktorými spoločnosti pracujú, aby mohli prijímať vhodné obchodné rozhodnutia.
 3. Financie: Finančné plánovanie umožňuje firmám predvídať rôzne scenáre, s cieľom prispôsobiť sa nepredvídateľným podmienkam na trhu – či už to znamená hospodársky pokles alebo expanziu.
 4. Python: Patrí v súčasnosti k najpoužívanejších programovacím jazykom a jeho kompatibilita so všetkými hlavnými operačnými systémami a široká škála prípadov použitia z neho robia nepostrádateľnú zručnosť.
 5. Java: Obdobne, Java je ďalším populárnym programovacím jazykom s otvoreným zdrojovým kódom, nezávislým od platformy s rozličnou využiteľnosťou, najmä vzhľadom na navrhovanie webových aplikácií a aplikácií pre telefóny, ako aj na Cloud computing.
 6. Analýza údajov: Efektívna a komplexná analýza údajov pomáha podnikom optimalizovať výkonnosť a znižovať náklady.
 7. JavaScript: Do tretice – skriptovaný jazyk JavaScript sa používa na vytváranie dynamických webových stránok a platforiem, ktoré sa automaticky aktualizujú o najnovšie požadované informácie a multimédiá.
 8. Cloud computing: Cloud computing do veľkej miery vytlačil lokálny softvér vďaka lepšej dostupnosti, škálovateľnosti a úspore nákladov, pričom mnohé firmy tieto riešenia už vo veľkom budujú a udržiavajú.
 9. Prevádzka: Prevádzkové zručnosti slúžia organizáciám na riadenie svojich zdrojov a procesov takým spôsobom, aby fungovali efektívnejšie, s nižšími nákladmi a zároveň vyššou produktivitou a poskytovali im silnejšiu konkurenčnú východu.
 10. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM): Zručnosti v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi umožňujú spoločnostiam budovať si pevné vzťahy so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, pretože aj dnes platí, že je jednoduchšie a aj lacnejšie si udržať existujúceho zákazníka ako si nájsť nového.

Zručnosti, ktoré organizácie najviac potrebujú sa neustále menia a zamestnanci, ktorí sa včas preškoľujú a prehlbujú či zvyšujú si kvalifikáciu, budú tí, ktorí si náskok nielen vybudujú, ale si ho aj udržia. Ak sa pozrieme na súčasné požiadavky trhu práce v Slovenskej republike, na základe výsledkov projektu SRI, ktorý realizovala spoločnosť TREXIMA Bratislava, najvýraznejšia potreba zručností za všetky sektory národného hospodárstva sa týkala profesionálnej komunikácie.


Viac informácií: Monika Donovalová  I Email: [email protected]