Novinky

Jún v TREXIME

TREXIMA Bratislava nie sú iba dáta a prognózy. Hoci tvoria jadro našej práce, považujeme za mimoriadne dôležité vedieť ich ponúknuť ďalej – širokej verejnosti. Aj z tohto dôvodu sa naši kolegovia pravidelne zúčastňujú odborných prednášok, spoločenských podujatí či konferencií. Kde ste náš tím mohli stretnúť počas júna?

Súťaž žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

TREXIMA Bratislava bola partnerom 48. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP. Súťaž sa konala 8. – 9. júna 2023 v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, Tulipánová 2, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Integrovaný odborový zväz každoročne organizuje túto súťaž s cieľom zlepšiť pripravenosť žiakov na výkon ich budúceho povolania. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov totiž idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce.

Aj keď oficiálne dáta hovoria, že počet nahlásených úrazov vo firmách klesá, stále končí veľká časť z nich s trvalými následkami. Sme preto radi, že žiaci robia v tejto oblasti niečo naviac, čím  sa lepšie pripravia na svoje budúce povolanie.

Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania

Pri príležitosti 15. ročníka tradičného Stretnutia podnikateľov BRK SOPK (ktoré organizuje Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory) si generálny riaditeľ spoločnosti TREXIMA Bratislava, Ing. Géza Mihály, CSc., prevzal Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.

Ocenenie si mimoriadne vážime a tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré budúcnosť prinesie!

Bezpečné dni v práci

V dňoch 15. – 16. júna 2023 bola TREXIMA Bratislava súčasťou súťaže “Bezpečné dni v práci“, ktorú na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove organizoval Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda.

Súťaže sa zúčastnilo osem tímov, ktoré si otestovali svoje vedomosti BOZP – v písomnom teste aj praktickej skúške. Tímy museli vyriešiť komplexnú situáciu hádky dvoch poľovníkov a nešťastného zásahu puškou do ich priateľky. Najmenší návštevníci z prvých ročníkov ZŠ zbierali nálepky zvierat po rôznych stanovištiach, mohli si sami odrezať kúsok drievka, alebo sa dozvedieť viac o našich sovách a lietajúcich dravcoch.

Víťazom gratulujeme a sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia. Rozvoj mladých talentov je pre nás totiž mimoriadne dôležitý.

Vízia pre digitálnu budúcnosť Slovenska

Konferencia „Vízia pre digitálnu budúcnosť Slovenska“ priniesla nových členov do Digitálnej koalície, záväzky, priority aj diskusiu o vízii digitálnej transformácie našej krajiny.

Účastníci panelovej diskusie Lívia Vašáková (podpredsedníčka vlády SR), Peter Balík (minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Roman Baranovič (poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR) a Mário Lelovský (predseda Digitálnej koalície) otvorili kľúčové témy pre digitálnu budúcnosť našej krajiny, a to najmä:

 • dočerpanie finančných prostriedkov z uplynulého programového obdobia,
 • nastavenie efektívneho čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a nového Operačného programu Slovensko,
 • lepšie a jednoduchšie e-služby pre občanov,
 • digitálny štát,
 • Slovensko v mobile,
 • dátová ekonomika,
 • zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
 • dostatočné a kvalifikované ľudské zdroje za zabezpečenie digitálnej transformácie, ale aj na strane občanov užívateľov digitálnych služieb,
 • motivácia vysokých škôl plniť výkonové zmluvy,
 • ale aj premenovanie rezortu školstva.

Účastníci konferencie sa zhodli na nasledujúcich záveroch, ktoré odprezentovala moderátorka podujatia Lucia Lednárová Dítětová (zástupkyňa spoločnosti Trexima Bratislava):

 1. Budúcnosť je jednoznačne v digitalizácii a bez digitálnej transformácie nevieme napredovať, byť konkurencieschopní a rozvíjať našu krajinu.
 2. Na digitálnu transformáciu potrebujeme technologické riešenia, dostatok IT špecialistov v rôznych odboroch, naprieč všetkými sektormi. Potrebujeme vedieť koľko ich potrebujeme, naštartovať podporu talentov a motivovať k štúdiu STEM odborov, matematiky a informatiky.
 3. Na digitálnu transformáciu potrebujeme tiež digitálne zručných ľudí/obyvateľov, ktorí budú užívateľmi celého digitálneho systému. Tieto zručnosti potrebujú neustály rozvoj, lebo sa v čase veľmi rýchlo menia a týka sa to od detí v materských škôlkach až po najstarších seniorov. To znamená naozaj masívnu podporu a racionálne nastavenie celoživotného vzdelávania.
 4. Jednou z ciest je spolupráca s Digitálnou koalíciou, pretože prepája stakeholderov, prináša inšpiratívne riešenia a má ťah na bránu. Je to využiteľná platforma skvelých odborníkov.
Foto: Peter Brichta

HRcomm klub

V júni sa TREXIMA Bratislava zúčastnila HRcomm klubu vo Zvolene – ďalšieho zo série stretnutí s komunitou HRistov, na ktorom naši kolegovia odprezentovali prínosy mzdového benchmarku a tiež novinky – produktu CompnIQ , ktorý pomáha identifikovať silné a slabé stránky podniku a prijať kroky vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti. V súvislosti s trhom práce odzneli informácie k aktuálnej situácii v oblasti odmeňovania.

Ďakujeme za príjemné stretnutie a tešíme sa na ďalšie podujatie!

Kontrola systému riadenia kvality na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Naša kolegyňa Lucia Lednárová Dítětová bola súčasťou tímu odborníkov, ktorí 22. – 28. júna na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posudzovali súlad vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  Aktivita bola zastrešená Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Posudzovaním prešli Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta prírodných vied. Tím odborníkov má za sebou päť dní posudzovania, množstva otázok na vedenie fakúlt, katedier, študentov, pedagógov, ale aj zamestnávateľov spolupracujúcich s univerzitou.

Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a  všetkým učiteľom a študentom prajeme príjemné prázdniny a načerpanie dostatku energie na ďalší školský rok. 

Ďakujeme všetkým našim odborným partnerom za pozvania na podujatia a tešíme sa na ďalšie príležitosti spolupráce!

Aktuality zo sveta TREXIMY Bratislava môžete sledovať aj na FACEBOOKU a LINKEDINE.


Viac informácií: Natália Cíbiková I Mobil: 0948 388 837 I Email: [email protected]