Novinky

TREXIMA Bratislava sa zaoberá odborným vzdelávaním aj na medzinárodnej úrovni

Zástupkyňa spoločnosti TREXIMA Bratislava, Dana Mažgútová, sa v dňoch 31. 5. 2023 – 1. 6. 2023 zúčastnila pracovného stretnutia partnerov a členov EVTA, zameraného na posilnenie komunity odborného vzdelávania a prípravy v Európe a podporu rozvoja vysokokvalitného odborného vzdelávania a prípravy na celom kontinente.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci pracovného programu „ViP-NExT – Next generation of Visibility, Policy Engagement, NETwork Strengthening in Vocational Education and Training 2023“. Zámerom bolo poskytnúť príležitosti na vzájomné vytváranie sietí, budovanie nových partnerstiev a identifikáciu nových oblastí spolupráce v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Účasť na odborných podujatiach na medzinárodnej úrovni je pre TREXIMU Bratislava mimoriadne dôležitá. Prostredníctvom nich totiž môže získavať (a podeliť sa o) cenné poznatky a osvedčené postupy, ktoré prispievajú k rozvoju odborného vzdelávania a prípravy v príslušných krajinách a posilniť tak svoju pozíciu odborníka v problematike celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Jednou z hlavných tém stretnutia bolo aj osvojenie si novej stratégie, ktorú pre rok 2023 EVTA definovala. Stratégia je založená na 3 pilieroch aktivít:

 1. Viditeľnosť – byť viditeľný na európskej úrovni, byť medzinárodne aktívny, zameriavať sa na externú reprezentatívnosť, propagovať odborné vzdelávanie a prípravu, priviesť EVTU medzi kľúčových hráčov v tréningovom európskom vzdelávacom ekosystéme;
 2. Politická angažovanosť – identifikovať, čo potrebuje trh práce, intenzívne spolupracovať s verejnou a štátnou správou, formovať politický dialóg o odbornom vzdelávaní a príprave;
 3. Posilnenie kapacity siete – sieťovať všetky zainteresované subjekty na poli odborného vzdelávania a prípravy, podporiť členov k ich medzinárodnej stratégii.
Obr.: Stratégia je založená na 3 pilieroch aktivít

Súčasťou podujatia bolo aj Sympózium EVTA, na ktorom mali členovia príležitosť stretnúť sa a diskutovať o konkrétnych témach súvisiacich s témou roka 2023, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok zručností. Dlhodobé sledovanie potrieb trhu práce v súvislosti so zručnosťami je jednou z hlavných aktivít, ktorým sa TREXIMA Bratislava venuje, preto boli témy diskutované v rámci Sympózia mimoriadne prínosné. Išlo o:

 • Najnovší vývoj prognóz zručností;
 • Súčasné perspektívy Aristotelovho myslenia: veda, paideia, etika, pravda;
 • Automobilový priemysel v čase elektrifikácie, konektivity a umelej inteligencie;
 • ENTRnet – e-learningová platforma pre dospelých podnikateľov.

Mažgútová (TREXIMA Bratislava) pozitívne zhodnotila odborný program a ponúkané možnosti spolupráce a partnerstiev: „Členstvo v EVTA poskytuje nové rozmery pre odborné vzdelávanie a prípravu, s partnermi z medzinárodného prostredia vytvárame platformu na zdieľanie vedomostí, výmenu osvedčených postupov a vytvárame siete s podobne zmýšľajúcimi odborníkmi. Na sympóziu sme diskutovali aj o najnovšom vývoji európskej politiky v oblasti strategickej internacionalizácie a sociálnej hodnoty odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom našej spolupráce je tiež zhromažďovať názory odborníkov v oblasti vzdelávania, týkajúce sa zriadenia strediska pre monitorovanie politík v oblasti internacionalizácie a sociálnej užitočnosti. Takáto medzinárodná spolupráca môže veľmi intenzívne a pozitívne ovplyvňovať domáce rozhodnutia“.

TREXIMA si váži a uvedomuje dôležitosť spolupráce na medzinárodnej úrovni, ktorá umožňuje prenášať overené riešenia a príklady dobrej praxe do slovenského prostredia. Členovia EVTA a zainteresované strany pochádzajúce z rôznych sektorov si vymieňajú osvedčené postupy a inovatívne nástroje vyvinuté na:

 • splnenie politických priorít európskeho spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;
 • zvládnutie mnohých výziev, ktoré predstavuje zelená a digitálna transformácia, definícia medzinárodných atribútov zručností, vedomostí a kompetencií na vysokej úrovni pre výkon v globálnom/medzikultúrnom svete, medzinárodné vzdelávacie programy,
 • prijímanie nových technológií, inovácií, integrácie,
 • uznávanie kvalifikácií, samohodnotiace nástroje, digitalizáciu vyučovania a tréningu, mobilitu.

Efektívnymi partnerstvami v medzinárodnom prostredí získavame priestor na vytváranie hodnôt pre podnikanie a komunikáciu, profesionálny rozvoj, zdieľanie inovácií a sociálnu inklúziu v odbornom vzdelávaní a príprave. TREXIMA Bratislava sa dlhodobo venuje aj projektovému manažmentu a je pripravená riešiť nové výzvy, napĺňaním ktorých sa stáva zjednocujúcou súčasťou komunity,  ktorá má výrazný podiel na budovaní prosperujúcej spoločnosti.


Viac informácií: Ing. Dana Mažgútová, PhD. I Mobil: 0918 687 196 I Email: [email protected]