Novinky

Začínajú letné prázdniny, školy už dnes hľadajú nových zamestnancov na nasledujúci školský rok

Začali sa letné prázdniny, školské lavice sa vyprázdnili a mnohí pracovníci v školstve si užijú zaslúženú dovolenku. Viaceré školy či vzdelávacie zariadenia však myslia už na budúci školský rok a hľadajú posily do svojich tímov. Pracovno-poradenský portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) aktuálne eviduje 820 voľných pracovných miest z pracovnej oblasti výchova, vzdelávanie a šport. Ide o 4 % z celkového počtu pracovných ponúk (21 000). Na portáli ISTP hľadajú zamestnávatelia najčastejšie uchádzačov z pracovných oblastí strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (4 300 voľných miest), bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality (2 700) a obchod, marketing a reklama (2 600).

Z učiteľských zamestnaní sú na trhu práce najviac žiadaní majstri a lektori prípravy na povolanie, učitelia v základných a stredných školách a učitelia v predškolských zariadeniach. Najviac vyhľadávanou profesiou z oblasti vzdelávania sú na portáli ISTP lektori jazykov a učitelia jazykových škôl. Z cudzích jazykov požadujú zamestnávatelia predovšetkým angličtinu na pokročilej a vysokej úrovni. Problematikou nedostatkových pozícií sa v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport v horizonte 2030 venovala v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike aj spoločnosť TREXIMA Bratislava.

Priemerná mesačná hrubá mzda dosiahla v 1. štvrťroku 2023 podľa údajov TREXIMY Bratislava hodnotu 1 546 eur a každý druhý zamestnanec zarobil viac ako 1 282 eur za mesiac (medián). Zamestnávatelia ponúkajú v inzerátoch z pracovnej oblasti výchova, vzdelávanie a šport priemernú nástupnú mzdu na úrovni 1 070 eur. Najlepšia situácia je v Bratislavskom (1 110 eur), Žilinskom (1 100 eur) a Trnavskom kraji (1 080 eur). Pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas ide o sumu 590 eur. Absolventi, ktorí si nájdu prácu na plný úväzok, zarobia priemerne 970 eur.

Najvyššiu šancu na novú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania prináša Prešovský (230 voľných pracovných miest), Bratislavský (160) a Žilinský kraj (160). Z okresov je najpriaznivejšia situácia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre a Martine.

Zamestnávatelia ponúkajú v inzerátoch pre svojich budúcich pedagogických pracovníkov predovšetkým pracovný pomer na určitú dobu (35 %), dohodu o vykonaní práce (25 %) a pracovný pomer na neurčitý čas (21 %). 75 % pracovných ponúk z tejto oblasti má uvedenú požiadavku na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zamestnávatelia požadujú najčastejšie jednoročnú alebo trojročnú prax. Na na druhej strane však viac ako 50 % inzerátov nemá uvedenú požiadavku na prax. 6 % ponúk z oblasti výchovy a vzdelávania je vhodných aj pre uchádzačov z Ukrajiny.

Všetky aktuálne pracovné ponuky nielen z oblasti vzdelávania nájdete na www.istp.sk


Viac informácií: Pavol Hudec I Mobil: 0948 123 390 I Email: [email protected]