Novinky

Trexima Bratislava získala ocenenie Digitálna jednotka 2019

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa stretli 26. novembra 2019 na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. 

Jedným z bodov podujatia bolo ocenenie najaktívnejších členov, ktorí si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019. Medzi ocenenými bola aj spoločnosť Trexima Bratislava.