Novinky

TREXIMA Bratislava sa stala členom Slovensko- nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

TREXIMA Bratislava sa v decembri 2019 sa zaradila medzi vyše 440 členov Slovensko- nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, a tak sa zaradila do skupiny, ktorá je najväčším bilaterálnym hospodárskym združením na Slovensku. V rámci komory sú zastúpené priemyselné podniky, poskytovatelia služieb, ako aj obchodné firmy z obidvoch krajín z takmer všetkých odvetví hospodárstva.

Našim cieľom je ešte viac sa zviditeľniť medzi podnikateľmi na Slovensku a súčasne prehĺbiť spoluprácu s nemeckými odborníkmi na oblasť pracovného trhu, vzdelávania a inovácií.