Novinky

Trexima Bratislava odprezentovala hlavné trendy smerovania sektora dopravy na medzinárodnej konferencii

V poradí druhý ročník medzinárodnej konferencie Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest sa konal 21. novembra 2019 v Trenčianskych Tepliciach. Organizátorom konferencie bola Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Za účasti zahraničných hostí zo siedmych krajín boli po úvodnom plenárnom zasadnutí organizované odborné sekcie. V rámci nich boli autormi odprezentované príspevky v oblasti dopadu nových trendov na ľudskú prácu. Za spoločnosť TREXIMA Bratislava bol účastníkom Michal Hrnčiar, ktorý obohatil zborník z konferencie príspevkom s názvom VPLYV INDUSTRY 4.0 NA SEKTOR DOPRAVY A SÚVISIACICH SLUŽIEB  V KONTEXTE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zborník príspevkov z konferencie bude zaslaný na indexáciu Web of Science.

Sme radi, že sme mohli odbornej verejnosti odprezentovať zaujímavé zistenia, ktoré vychádzajú z tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Ďakujeme organizátorom za možnosť publikácie a vystúpenia na konferencii a tešíme sa na ďalší ročník.