Novinky

Posledné prázdniny

Mohlo by sa zdať, že obdobie letných prázdnin je obdobím, kedy na trh práce prichádza najviac nových pracovníkov – absolventov. Predpokladáme, že s posledným zvonením sa bývalí študenti rozbehnú do práce a obsadia voľné pracovné miesta. Čo však hovoria čísla?

Absolvent vs. prichádzajúci na trh práce

Celkovo v roku 2022 opustilo školy viac ako 73 000 absolventov, z nich zostalo na trhu práce 42 000 a zvyšných 31 000 pokračovalo v štúdiu.

Ak sa na tieto počty pozrieme podrobnejšie, je možné konštatovať, že stredné školy opustilo približne 43 000 absolventov, z ktorých približne 56 % prišlo na trh práce, t.j. nepokračovalo v štúdiu na vysokej škole. Z približne 30 000 vysokoškolských absolventov na trh práce vstúpilo necelých 18 000. Dôvodom  je, že prevažná časť absolventov vysokoškolského štúdia I. stupňa (ktorí do počtu absolventov vstupujú) v štúdiu štandardne pokračuje na II. stupni vysokoškolského štúdia. Zároveň je ale nutné dodať, že nie každý absolvent je automaticky nezamestnaný a prácu si hľadá. Mať zamestnanie už počas štúdia je totiž aj dnes bežnou praxou.

Nástup do zamestnania

Mohlo by sa zdať, že trh práce v letných mesiacoch zažíva pretlak absolventov hľadajúcich zamestnanie, opak môže byť pravdou. Štatistiky ukazujú, že čerství absolventi prichádzajúci na trh práce do zamestnania nenastupujú hneď po skončení školského roka. Najčastejšie nastupujú do práce až po letných prázdninách. Takmer 37 % nástupov absolventov do zamestnania je v septembri. Obľúbeným mesiacom nástupu do zamestnania u vysokoškolákov je august, a to až v 70 %. U stredoškolákov zas dominuje v 53 % november.  

Ponuky práce pre absolventov

Hľadajú však zamestnávatelia vôbec absolventov? Pozreli sme sa na aktuálnu ponuku na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk), kde približne polovica voľných pracovných miest je vhodná aj pre absolventov (11 000).

Najžiadanejší sú absolventi so stredným odborným vzdelaním (6 300 voľných pracovných miest) a úplným stredným odborným vzdelaním (4 600). Najmenej pracovných ponúk je vhodných pre absolventov vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (390).

Najviac pracovných miest pre absolventov je v Žilinskom (2 300) a Nitrianskom kraji (2 020). Naopak v Košickom kraji je dopyt po absolventoch menší, na úrovni len 600 voľných pracovných miest.

Absolventi hľadajúci si prácu sa podľa aktuálnej ponuky voľných miest vedia uplatniť najmä v oblasti  bankovníctva, poisťovníctva, finančných služieb a realít (2 430), v strojárstve (vrátane výroby motorových vozidiel) (2 270), ale aj v obchode, marketingu a reklame (1 940).

Absolventom ponúkajú zamestnávatelia priemernú mzdu na úrovni 1093 € mesačne.

Napriek viacerým pracovným možnostiam dáta ukazujú, že si absolventi zvyčajne posledné prázdniny užijú a do pracovného života sa vrhnú po zaslúženom oddychu.


Viac informácií: Natália Cíbiková I Mobil: 0948 388 837 I Email: [email protected]