Novinky

Sektorová rada pre verejné služby a správu schválením Stratégie rozvoja ľudských zdrojov zaznamenala veľký míľnik svojej činnosti

Sektorová rada pre verejné služby a správu schválením Stratégie rozvoja ľudských zdrojov zaznamenala veľký míľnik svojej činnosti 

Činnosť členov Sektorovej rady pre verejné služby a správu dosiahla jeden z veľkých parciálnych cieľov, a to vytvorenie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a verejnej správy. Stratégia bola schválená členmi Sektorovej rady na štvrtom spoločnom rokovaní konanom 14. mája 2020. Toto rokovanie sa pre epidemiologickú situáciu spojenú s Vírusom Covid-19 konalo v online priestore za pomoci platformy MS Teams 

Online rokovanie Sektorovej rady sa nieslo v znamení schvaľovania Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia Sektorovej rady pracovali od júna 2019. Kompletná stratégia obsahuje poslanie sektora, strategické dokumenty ovplyvňujúce a určujúce smerovanie sektora a nachádza sa tu aj analytická časť. Ťažiskovú časť stratégie tvorí zoznam navrhovaných opatrení v oblasti vzdelávania a konkrétnych aktivít na naplnenie týchto opatrení. Sumár návrhov opatrení a aktivít tvorí Akčný plán stratégie rozvoja ľudských zdrojov.  

Je obrovským pozitívom, že práca členov Sektorovej rady sa v tak rýchlej dobe pretavila do ucelenej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore. Treba však povedať, že Sektorovú radu čakajú ďalšie veľké výzvy, napríklad revízia národných štandardov zamestnaní. Aj s touto neľahkou úlohou si však členovia Sektorovej určite poradia.