Novinky

Stavebníci vedia, aké zručnosti budú dôležité v roku 2030

Dňa 12. mája 2020 sa uskutočnilo online rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Aj keď nám aktuálna situácia nedovolila stretnúť sa s členmi osobne, všetky body rokovania sme naplnili prostredníctvom online videohovoru 

V úvode rokovania privítal všetkých členov predseda Sektorovej rady, ktorý poskytol dôležité informácie o aktuálnej situácii v sektore stavebníctva vplyvom koronavírusu. Po týchto úvodných slovách nás čakal oficiálny program 4. rokovania, ktorý bol nabitý – najdôležitejšou časťou rokovania bolo schválenie finálnej podoby stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej pracovali členovia Sektorovej rady od septembra. Spoločne sme doladili posledné detaily, diskutovali sme k dôležitým pripomienkam a nakoniec členov určite potešil výsledok hlasovania, ktorý jednohlasne potvrdil podporu pre finálnu podobu stratégie u všetkých prítomných členov.  

Všetci členovia Sektorovej rady si zaslúžia obrovské poďakovanie za ich prácu a nasadenie od prvého dňa tvorby stratégie. Pevne veríme, že schválený dokument bude nielen podkladom pre pripravovanú národnú stratégiu zamestnanosti „Práca 4.0“, ale že väčšina z jeho častí nájde reálne využitie naprieč celým vzdelávacím procesom, najmä pri tvorbe, aktualizácii a inovovaní študijných a učebných odborov. Vhodných opatrení na zlepšenie je tam určite veľa, vyberať tak bude z čoho 🙂 

Ďalšou dôležitou témou rokovania bola revízia a tvorba národných štandardov zamestnaní. Aby bolo v každom našom garantovanom zamestnaní jasné, aké sú aktuálne minimálne požiadavky na výkon daných zamestnaní, bude musieť Sektorová rada vykonať revíziu týchto štandardov a upraviť ich tak na aktuálne podmienky trhu práce a legislatívnych predpisov. Okrem toho budeme s členmi vytvárať aj obsahy nových štandardov zamestnania, ktoré sme schválili ako reakciu na inovačné a technologické zmeny v sektore – príkladom takéhoto nového štandardu zamestnania je Špecialista informačného modelovania budov (BIM).  

Naše práce v rámci projektu tak pokračujú ďalej aj po odovzdaní stratégie, čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré budú určite opäť zaujímavé pre všetkých členov. Pevne veríme, že koncom septembra sa nám podarí stretnúť osobne na ďalšom rokovaní Sektorovej rady.