Novinky

Rokovanie aj o dopadoch koronakrízy na sektor dopravy, logistiky a poštových služieb

Členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby sa v stredu 20. mája 2020 zúčastnili v poradí štvrtého spoločného rokovania, ktoré bolo veľmi dôležité z hľadiska vyhodnotenia takmer ročnej doterajšej práce. Rokovanie sa uskutočnilo online formou, čo nás všetkých donútilo zamyslieť sa nad tým, ako kríza koronavírusu ovplyvnila náš sektor. Predseda Sektorovej rady, Ján Žačko, zhrnul dôležité informácie o vývoji v sektore a poznamenal, že celý sektor je poznačený touto krízou veľmi aktívne. Dodal, že „v rezorte museli byť vykonané dôležité hygienické opatrenia, aby doprava mohla fungovať naďalej.“  

Dôležitou témou rokovania Sektorovej rady bolo schvaľovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia participovali od júna 2019. Za takmer rok odviedli vysoko odbornú prácu a dokázali, že celý sektor si dokáže jednohlasne odsúhlasiť požiadavky, ktoré by mali napomôcť k zlepšeniu situácie na trhu práce a zlepšiť taktiež pripravenosť absolventov vychádzajúcich zo vzdelávacieho systému.  

Po zapracovaní posledných pripomienok členovia jednohlasne odsúhlasili stratégiu, ktorá bude podkladom pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe národnej stratégie práca 4.0.  

Nemenej dôležitá aktivita, ktorá na členov Sektorovej rady čaká v najbližších mesiacoch, bude revízia a tvorba národných štandardov zamestnaní. Aktuálne máme v garancií 107 štandardov zamestnania, ktoré je potrebné skontrolovať, aktualizovať ich na súčasné podmienky, prípadne vypracovať úplne nanovo, najmä v povolaniach, ktoré pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. Čaká nás ďalej veľa práce, ktorá ale bude tak ako stratégia, prospešná pre trh práce a my sa už teraz tešíme na naše ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční koncom septembra. Pevne veríme, že už bez rúšok a hlavne osobne.