Naša vízia

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni.

Chceme aj do budúcna prinášať nové a zásadné pohľady na trh práce, úspešne formovať analytický rozmer, zdokonaľovať prognostické modely a pomáhať tak všetkým subjektom na trhu práce orientovať sa a využiť kľúčové výzvy a príležitosti. Efektívne realizovať monitorovanie a výskum vývoja a diferenciácie miezd podľa konkrétnych zamestnaní, odvetví, regiónov, pohlavia, vzdelania zamestnancov a ďalších aspektov, poskytovať hodnoverné informácie a výsledky hĺbkových analýz o sociálnych, pracovných podmienkach, pracovnom čase a benefitoch poskytovaných zamestnancom. Hlavnými princípmi našej práce sú vysoká kvalita, spoľahlivosť, pružnosť a efektívnosť.