Certifikát kvality

Kvalita je základný predpoklad našich služieb.

Od roku 2002 sme držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem ISO 9001:2015 a STN EN ISO 9001:2016. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Centrum Euroguidance udelila za kvalitné poradenské služby ISTP čestné uznanie v súťaži Kariérové poradenstvo 2010. Najvyššie ocenenie za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v SR prevzal generálny riaditeľ spoločnosti z rúk zástupcov Ministerstva hospodárstva SRSlovenského centra produktivity dňa 3. 10. 2012 v Žiline a Pamätný list za dlhodobú spoluprácu s Ekonomickou univerzitou pri riešení výskumných projektov, vedení kvalifikačných prác a pravidelnom hodnotením absolventov dňa 21. 11. 2013 v Bratislave. V rámci Národného programu kvality SR získala naša spoločnosť cenu za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života za rok 2015. Vysoký medzinárodný kredit spoločnosti v oblasti výskumu trhu práce, najmä klasifikácií zamestnaní, štatistík ceny práce a prognóz vývoja na trhu práce, potvrdzuje taktiež odborné stanovisko Inštitútu pre výskum zamestnanosti pri Univerzite vo Warwicku z februára 2017.