Novinky

Pozvánka na šiestu debatu „Vzdelávanie budúcnosti, wellbeing, konektivita, inovácie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 6. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie“ ktorá sa bude konať dňa 10.11.2020 od 16:00 – 18:00 on-line.

Séria 9 verejných online debát, ktoré sa konajú pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Debaty sú pripravené v partnerskej spolupráci SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaníDeti nepočkajú, Fóra proaktívnych škôl, digitálna koalícia.skISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima. Za podpory Active citizens fundOperačný program Ľudské zdrojeMicrosoft247.sk a RAZDVA.

Účastníci

Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Nitrianskeho regiónu: Ľubica Libová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, Jana Šillerová z Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo, mládež a vzdelávanie, Jana Duchovičová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Jozef Artim zo Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Jana Venhartová zo Sektorovej rady pre potravinárstvo,  Peter Andreánsky z Inštitútu duševnej práce, Andrej Hutta zo Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport a zo siete ISEIA Blažena Podhoranská, pôsobiaca v UK a Vladimír Kmec, pôsobiaci v Poľskej republike.

Cieľ online debát

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky:

Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?

Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?

Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19.

Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.

Pripojenie

Debaty budú prebiehať on-line cez Microsoft Teams odkaz na pripojenie:

https://aka.ms/skav

Záznam debaty nájdete tu: YouTube