Novinky

Najdiskutovanejšou témou októbrového rokovania Sektorovej rady pre verejné služby bol návrh rankingu vzdelávateľov

Na prvého októbra 2020 bolo naplánované rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Z dôvodu epidemiologickej situácie a vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s pandémiou Corona vírusu, sa toto rokovanie uskutočnilo iba v online priestore. Potešiteľné je, že účasť na online rokovaní bola veľmi dobrá a členovia Sektorovej rady sa aktívne zapájali do diskusie.

Program rokovania

Rokovanie sa nieslo v duchu systémových zmien, ktoré sa pri realizácii Programového vyhlásenia vlády dajú očakávať vo verejnej správe. Hodnotené boli aj opatrenia navrhnuté v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov, ktoré boli využité aj pri tvorbe podkladov pre Fond obnovy EÚ.

Zhodnotený bol aj zoznam doteraz zrevidovaných národných štandardov zamestnania (NŠZ). Výsledkom diskusie k procesu pripomienkovania NŠZ bola dohoda, že čas pripomienkovania bude vždy minimálne tri pracovné dni.

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

Podľa očakávania sa najdiskutovanejšou témou piateho rokovania stal ranking poskytovateľov vzdelávania vo verejnej správe. Hlavnou otázkou bolo nielen to, akým spôsobom určiť najlepších poskytovateľov formálneho i ďalšieho vzdelávania, ale aj kritéria výberu poskytovateľov vzdelávania určených na hodnotenie. Konštruktívna debata na túto tému ukázala, že mnohí členovia Sektorovej rady majú jasnú predstavu ako by hodnotenie malo i nemalo vyzerať. Bolo dohodnuté, že tajomník Sektorovej rady zašle všetkým členom dotazník ohľadom rankingu poskytovateľov vzdelávania. Takto zozbierané názory členov Sektorovej rady budú dobrým podkladom k diskusii o nastavení vhodných spôsobov ako vybrať „Á-čkových“ poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej správy.

Závery

Spätná väzba od členov Sektorovej rady istotne dopomôže aj k tomu, aby sme sa ďalšom rokovaní Sektorovej rady, ktoré je plánované na 24. novembra 2020, vedeli korektne diskutovať o konkrétnej metodike určovania najlepších poskytovateľov vzdelávania.