Novinky

Počet nových pracovných ponúk klesá, najväčšiu šancu sa zamestnať prináša Bratislavský kraj

 • Počet inzerovaných voľných pracovných miest v poslednom týždni klesol v medziročnom porovnaní o 30,66 %, pokles zaznamenal každý kraj na Slovensku, s výnimkou Trnavského, Prešovského a Košického. Najvýraznejší pokles bol evidovaný v Nitrianskom (- 64,59 %) a Žilinskom kraji (- 56,08 %).

 • Počet novovytvorených voľných pracovných miest poklesol za posledný týždeň v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 36,39 %, pokles bol zaznamenaný v každom kraji na Slovensku. Najvýraznejší pokles eviduje Bratislavský kraj (- 48,82 %).

 • Za posledný mesiac vzniklo najviac nových voľných pracovných miest v Bratislavskom (3278), Nitrianskom (2118) a Prešovskom kraji (1814). Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (2605), Nitra (1269) a Trnava (711).

 • Za posledný mesiac pribudlo najviac nových ponúk v pracovnej oblasti strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (3104). V medziročnom týždennom porovnaní zaznamenala najväčší nárast nových ponúk pracovná oblasť ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci (2200 %). Najväčší pokles dosiahla pracovná oblasť technické a manuálne prierezové zamestnania (- 77,5 %).

 • Z pohľadu zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (1877 nových ponúk za posledný mesiac), toto zamestnanie je na tom najlepšie aj z hľadiska medziročného týždenného porovnania (nárast o 169,35 %). Najväčší pokles je evidovaný v zamestnaní pomocní pracovníci na stavbách budov (pokles o 269 voľných pracovných miest).

Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest za posledných 8 týždňov
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Prítok nových voľných pracovných miest za október podľa krajov
Prítok nových voľných pracovných miest podľa krajov za posledný týždeň (24.10. – 30.10.2020) – medziročné a medzitýždňové porovnanie

Prítok nových voľných pracovných miest za október podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za október podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Medziročné porovnanie najvyššieho týždenného prítoku voľných pracovných miest podľa pracovných oblastí (týždeň 24.10. – 30.10.2020 a 26.10. – 1.11.2019)
Medziročné porovnanie najvyššieho týždenného odtoku voľných pracovných miest podľa pracovných oblastí (týždeň 24.10. – 30.10.2020 a 26.10. – 1.11.2019)

Prítok nových voľných pracovných miest za okóber podľa zamestnaní (TOP 10)
Medziročné porovnanie najvyššieho týždenného prítoku voľných pracovných miest podľa zamestnaní (týždeň 24.10. – 30.10.2020 a 26.10. – 1.11.2019)
Medziročné porovnanie najvyššieho týždenného odtoku voľných pracovných miest podľa zamestnaní (týždeň 24.10. – 30.10.2020 a 26.10. – 1.11.2019)ISTP v číslach

 • Celkový počet inzerátov so slovenským miestom výkonu práce k 1.11.2020: 15 351 (z toho 12 038 inzerátov vložených online cez ISTP, zvyšné inzeráty nahlásené na úradoch práce)

 • Celkový počet voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce k 1.11.2020: 77 400

 • Prítok nových inzerátov za posledný mesiac: 5 161 (z toho 3 683 inzerátov vložených online cez ISTP)

 • Prítok nových voľných pracovných miest za posledný mesiac: 15 940

 • Počet registrovaných zamestnávateľov: 27 700

 • Aktuálny počet zamestnávateľov inzerujúcich cez ISTP: 7 700

 • Návštevnosť ISTP za október 2020: 1 088 511 návštev (325 576 jedinečných používateľov). Priemerné trvanie návštevy: 4 minúty a 21 sekúnd. Počet zobrazených stránok: 5 480 158. Počet prezretých stránok na jednu návštevu: 5,03

Návštevnosť ISTP za posledné 4 mesiace
Medziročné porovnanie októbrovej návštevnosti ISTP za posledné 4 roky

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock