Novinky

Najviac rástli mzdy v zdravotníctve

Bratislava 22. júla –  Podľa údajov z Informačného systému o cene práce, ktorý monitoruje aktuálne zárobky sa v dnešnej dobe „oplatí“ byť nielen IT špecialistom, ale aj zdravotníckym zamestnancom. Práve ich mzda zaznamenala najväčší nárast v prvom štvrťroku tohto roka.

 Podľa pravidelného zisťovania ISCP (Informačný systém o cene práce) boli v prvom štvrťroku 2021 najvyššie mzdy v zamestnaniach, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu, odbornú zdatnosť, riadiace schopnosti a zodpovednosť. Asi nie je prekvapujúce, že najviac mali na výplatnej páske riadiaci pracovníci. Ich priemerná mesačná hrubá mzda bola na úrovni 2 626 EUR. Za nimi nasledovali špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere 1 687 EUR mesačne.

Rast miezd sa oproti predchádzajúcim rokom spomalil. V hlavných triedach zamestnaní boli zaznamenané medziročné nárasty v rozmedzí 0,5 % – 6,3 % (v prvom štvrťroku minulého roka vzrástli mzdy medziročne o 4 % – 11 %). Najväčší medziročný nárast priemerných mesačných miezd bol zaznamenaný na pozíciách, ktoré boli dlhodobo platené najhoršie. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere 804 EUR mesačne, ich mzda oproti minulému roku narástla o 6,2 %. Priemerná mesačná mzda pracovníkov v službách a obchode v prvom štvrťroku tohto roka bola na úrovni 963 EUR. Títo zamestnanci si medziročne prilepšili o takmer 6 %.

V IT sa zarába najviac

Ak chcete patriť medzi najlepšie zarábajúcich zamestnancov, svoju kariéru by ste si mali budovať v sektore IT. Práve toto odvetvie sa vyznačuje najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou spomedzi všetkých odvetví, a to na úrovni 2 206 EUR. Riadiaci pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií zarábali mesačne v prvom štvrťroku tohto roka v priemere 4 067 EUR a medziročne si prilepšili o takmer 8 %. Odvetvoví špecialisti v oblasti predaja a vývojári softvéru zarobili v priemere viac ako 2 700 EUR. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú upratovačky, pomocníci v kuchyni či opatrovatelia pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ktorí zarobili v priemere menej ako 700 EUR mesačne.

 Vplyv pandémie

Posledné roky bezprostredne pred vypuknutím pandémie boli z pohľadu vývoja priemerných mesačných miezd výnimočné. Boli dosahované najlepšie výsledky rastu miezd a zároveň miera nezamestnanosti bola na historických minimách. Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou zasiahlo aj do tohto vývoja. Dynamika nárastu priemernej hrubej mesačnej mzdy v SR v prvých troch mesiacoch kalendárneho roka spomalila z minuloročných 7,2 % na 4,9 % v tomto roku.

Pandémia postihla hlavne svet umenia a gastrosektor. Zavreli sa divadlá, kiná, múzeá, galérie a zákaz zhromažďovania taktiež neprispel k ich rozvoju. Rok 2020 sa teda dá považovať za jeden z najhorších aj pre reštaurácie, bary a hotely, ktoré boli dlhé mesiace zavreté. V niektorých zamestnaniach z týchto sektorov došlo aj k medziročnému poklesu miezd. Priemerná mesačná mzda hercov alebo hudobníkov, spevákov a skladateľov klesla medziročne o viac ako 18 %, ale o 14 %  si pohoršili aj tanečníci a choreografi. Mzdy šéfkuchárov a barmanov poklesli v priemere o 8 %, resp. 5 %. Rast miezd čašníkov a someliérov sa spomalil z 12 % v minulom roku na tohotoročných 0,5 %. Koronakríza sa dotkla aj zamestnancov na vyšších pozíciách. Riadiaci pracovníci v ubytovacích zariadeniach v prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere takmer o 9 % menej ako v rovnakom období minulého roka.

Zdravotníkom mzdy prudko rástli

Opačný vývoj miezd je možné pozorovať v zdravotníctve. Vysoké príplatky zdravotníckych zamestnancov, ktorí pracovali v prvej línii a v červených covid zónach sa prejavili v extrémnom náraste miezd. Zdravotníctvo zaznamenalo medziročný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy na úrovni 15 %. V prvom kvartáli tohto roka najviac vzrástli mzdy špecialistom hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci.  Títo si medziročne prilepšili o 48 %. Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti oproti prvému štvrťroku minulého roka zarábali o takmer tretinu viac. Špecialisti v ošetrovateľstve a zdravotnícki asistenti mali na výplatnej páske v priemere o 28 %, resp. 23 % viac ako v prvom štvrťroku minulého roka. Čo sa týka miezd, sťažovať sa ich rast nemôžu ani všeobecní lekári či lekári špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere o 18 %, resp. 10 % viac ako v rovnakom období minulého roka.


Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, údaje sú získavané priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

 TREXIMA Bratislava

Naša špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíjame a aplikujeme nové prístupy, sledujeme osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu, monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov podľa konkrétnych zamestnaní (pozícií) a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementujeme jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb našich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh.

Kontakt pre médiá

Ing. Veronika Pálová

[email protected]

02/333 222 13