Novinky

V júni pribudlo na portáli ISTP 20 tisíc nových pracovných ponúk, najviac od roku 2019

  • Za mesiac jún inzerovali zamestnávatelia na pracovnom portáli ISTP.sk 20 000 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce (ide o 7 500 inzerátov). Ide o doposiaľ najlepší výsledok v roku 2021 a nárast o 8 % v porovnaní s minulým mesiacom. Medziročne je na portáli ISTP evidovaných o 37 % viac voľných miest a v porovnaní s júnom 2019 je to o 12 % viac pracovných ponúk.
  • Najúspešnejší bol týždeň 5. – 11.6.2021, kedy pribudlo viac ako 6 000 nových pracovných ponúk, čo je zatiaľ najlepší týždenný výsledok v roku 2021. K tomuto nárastu prispeli nové pracovné ponuky z oblasti obchodu (predavači).
  • Za mesiac jún bolo najviac nových voľných pracovných miest evidovaných v Bratislavskom (4 131), Nitrianskom (2 555) a Trenčianskom kraji (2 385), ktorý zaznamenal nárast ponúk o 35 %. Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (3 075), Nitra (1 216) a Trenčín (665) s medzimesačným nárastom 119 %.
  • Pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel, sa pravidelne udržiava na popredných miestach v počte ponúkaných pracovných miest, za mesiac jún ich pribudlo 3 948, čo predstavuje nárast o 21 % oproti minulému mesiacu. Z pohľadu zamestnaní zaznamenali najviac nových ponúk montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe s medzimesačným nárastom 36 %.

Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest (VPM) za posledné dva mesiace
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Vývoj týždenných prítokov nových pracovných miest v roku 2021
Prítok nových voľných pracovných miest za jún podľa krajov
Prítok nových voľných pracovných miest za máj a jún podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za máj a jún podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za máj a jún podľa zamestnaní (TOP 10)

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock