Novinky

Jún bol z pohľadu návštevnosti pracovného portálu ISTP.sk rekordný

Začiatkom roka prekonal portál ISTP prvýkrát hranicu 1 milión v počte návštev za mesiac. Následná koronakríza spôsobila pokles v návštevnosti o 25 %, ktorý sa zastavil v máji a za mesiac jún sa portál ISTP teší z doposiaľ najvyššej návštevnosti v jeho doterajšej histórii. ISTP navštívilo 380 000 jedinečných používateľov, ktorí urobili 1 270 000 návštev, zobrazili si celkovo 6 700 000 stránok (5,27 stránok na jednu návštevu) a strávili v ISTP priemerne 4 minúty a 27 sekúnd. Ďakujeme veľmi pekne za prejavenú dôveru, po koronakríze sa situácia na trhu práce výrazne sťažila, ale veríme, že ISTP bude naďalej Vaším sprievodcom pri hľadaní vhodného zamestnania.

ISTP najviac navštevujú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov (34 %) a od 35 do 44 rokov (20 %); 63 % návštevníkov sú ženy. Zo zahraničných krajín bola najvyššia návštevnosť zaznamenaná z Českej republiky (6 400 návštev), USA (4 700 návštev) a Nemecka (3 700). Z nástrojov ISTP je najviac využívaná sekcia Voľné pracovné miesta, ktorá aktuálne obsahuje najviac pracovných ponúk na slovenskom internetovom trhu práce (www.istp.sk/volne-pracovne-miesta), navštevovanou stránkou je tiež hlavné konto registrovaného používateľa, nasledujú nástroje Kurzy a Kartotéka zamestnaní.

Vývoj návštevnosti portálu ISTPAktuálna situácia na trhu práce

Dňa 12. 3. 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19. Počet nových voľných pracovných miest za týždeň poklesol v priebehu apríla medziročne až o 72 %. V súčasnom období je evidovaný medziročný pokles o 18 %.

Medziročné porovnanie vývoja týždenných prítokov voľných pracovných miest

Na základe inzerovaných pracovných ponúk na portáli ISTP možno konštatovať, že najväčšiu šancu sa zamestnať majú uchádzači o prácu v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava, Nitra a Trnava. Najviac pracovných ponúk je evidovaných v oblastiach strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel), stavebníctvo a doprava. Najviac ponúk je v zamestnaniach vodiči nákladných automobilov a kamiónov, montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe a pomocní pracovníci vo výrobe.

Aktuálny počet voľných pracovných miest podľa krajovAktuálny počet voľných pracovných miest podľa okresov (TOP 10)

Aktuálny počet voľných pracovných miest podľa oblastí (TOP 10)

Aktuálny počet voľných pracovných miest podľa zamestnaní (TOP 10)

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.