Novinky

Zamestnávatelia vytvorili 7300 nových pracovných príležitostí, hľadajú hlavne operátorov v strojárskej výrobe

V mesiaci apríl pribudlo na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) viac ako 7300 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce. Ide o 3 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Situácia na trhu práce je naďalej priaznivá. Uchádzači o prácu nájdu na portáli ISTP aktuálne 20 000 pracovných ponúk od viac ako 3 000 inzerujúcich zamestnávateľov.

Najviac pracovných príležitostí ponúkajú pracovné oblasti strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel (4200 nových ponúk), stavebníctvo (2500) a technické a manuálne prierezové zamestnania (2400). Uchádzači majú najväčšiu šancu sa zamestnať ako operátori v strojárskej výrobe (1900), skladníci (700) a čašníci (650).

Z pohľadu regiónov ponúka najviac šancí na novú prácu Nitriansky kraj, kde je aktuálne evidovaných 3500 voľných pracovných miest. Dostatok pracovných ponúk je aj v Bratislavskom (2800) a Žilinskom kraji (2400). Najmenej pracovných príležitostí ponúkajú zamestnávatelia v Košickom kraji (1200). Z pohľadu okresov je priaznivá situácia v Bratislave (2300 ponúk), Nitre (1900) a Žiline (800). Najmenej ponúk je evidovaných v Poltári, Medzilaborciach a Sobranciach.

Najviac aktuálnych zahraničných príležitostí je v Nemecku (1600 voľných pracovných miest), Rakúsku (750) a Holandsku (350).

Najvyššiu základnú nástupnú zložku mzdy získajú uchádzači, ktorí si nájdu prácu v oblastiach IT a telekomunikácie (1800 eur), zdravotníctvo (1600 eur) či predaj a servis motorových vozidiel (1500 eur).

Uchádzači o prácu, ktorí si hľadajú prácu na portáli ISTP, najviac preferujú zamestnania všeobecný administratívny pracovník, predavač v obchodnej prevádzke, odborný administratívny asistent, administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov a obchodný zástupca. Z pracovných oblastí sú najvyhľadávanejšie obchod, marketing a reklama, štátna správa a bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality. Uchádzači hľadajú prácu najčastejšie v okresoch Bratislava, Košice a Nitra.


Viac informácií: Pavol Hudec I Mobil: 0948 123 390 I Email: [email protected]