Novinky

Bratislava a Košice majú ekonomickú výkonnosť vďaka iným regiónom

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB) otvárajú bránu do poznania viacerých súvislostí. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch. Analýzy realizované nad týmito údajmi nie sú preto len odhadom skutočností, ale sú prakticky faktom.

Do zamestnania dochádza 450 tis. osôb, každý tretí do Bratislavy

V dôsledku výrazných ekonomických rozdielov medzi regiónmi sú osoby často nútené hľadať si prácu aj mimo hraníc svojho okresu. Každý štvrtý zamestnanec na Slovensku býva v inom okrese ako pracuje. Pokiaľ sa osoba rozhodne „obetovať“ pohodlie domova, hľadá si čo možno najlepšie uplatnenie. Z týchto dôvodov až 60 % dochádzajúcich prichádza do významných ekonomických centier. Konkrétne v Bratislave pracuje 31 % zo všetkých dochádzajúcich, v Košiciach 9 % a v Žiline 5 %. Nie všetky krajské mestá však pôsobia ako „gravitačné regióny“ priťahujúce pracovnú silu. Najhoršie sú na tom Trenčín a Trnava, z ktorých odchádza približne rovnaký počet osôb pracovať do iných regiónov ako prichádza. Môže za to blízkosť ešte významnejšieho centra – Bratislavy.

Sever je vzdelanejší ako juh

Z hľadiska mobility je dôležité, okrem toku pracovnej sily, sledovať aj úroveň jej vzdelania. To totiž hovorí o tom, akú pracovnú silu región získava a stráca. TREXIMA Bratislava vyvinula indikátor vzdelanostnej úrovne na dátach SODB, vďaka ktorému je možné komplexne zhodnotiť vzdelanostnú úroveň rôznych skupín osôb a vzájomne ich porovnávať. Najvzdelanejšie osoby žijú v Bratislave a Košiciach, vysoká vzdelanostná úroveň je aj vo všetkých krajských mestách, v Senci a Pezinku. Naopak, najnižšie vzdelanie majú osoby žijúce v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš. Vo všeobecnosti možno identifikovať vyššiu vzdelanostnú úroveň osôb žijúcich v okresoch na severe Slovenska.

Pozitívnou skutočnosťou je nárast úrovne vzdelania vo väčšine okresov oproti sčítaniu obyvateľstva realizovaného pred 10 rokmi. Výnimkou sú okresy Rimavská Sobota a Lučenec. V týchto okresoch dochádza k poklesu celkovej úrovne vzdelania predovšetkým v dôsledku migrácie vzdelaných osôb do iných regiónov.

Ženy sú vzdelanejšie ako muži

Ženy majú vo všeobecnosti vyššiu úroveň vzdelania ako muži, avšak majú horšie kariérne možnosti. To platí pre všetky okresy. Najväčší rozdiel vo vzdelaní v prospech žien je v okresoch Námestovo, Levoča, Stará Ľubovňa, Bytča. Najvzdelanejšie ženy sú v okresoch Bratislava, Košice, Senec, Banská Bystrica, Pezinok a Zvolen.

Jedine Bratislavský a Košický kraj viac získava ako stráca

„Gravitačnými regiónmi“ priťahujúcimi osoby s najvyšším vzdelaním sú Bratislavský a Košický kraj. Na druhej strane najvzdelanejšia pracovná sila odchádza z Prešovského, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Bratislavský kraj je špecifický tým, že síce do neho prichádzajú pracovať osoby s najvyššou vzdelanostnou úrovňou, ale odchádzajúci majú taktiež vysokú vzdelanostnú úroveň, je ich však výrazne menej. Najhoršie je na tom Trenčiansky kraj, z ktorého odchádzajú vyššie vzdelané osoby, ako do neho prichádzajú. V skutočnosti jedine Bratislavský a Košický kraj kvalifikačne viac získavajú ako strácajú.

43 % ekonomickej výkonnosti Bratislavy tvoria osoby z iných regiónov

Tí, čo odchádzajú za prácou, sú stratou pre svoj región, nie len ľudskou, ale aj ekonomickou. Na druhej strane však zvyšujú výkonnosť iných regiónov. Vďaka špeciálne vyvinutej metodike je možné vyčísliť vplyv medziregionálneho úniku mozgov na ekonomickú výkonnosť regiónov. V Bratislave je až 43 % celkovej ekonomickej výkonnosti (vytvorenej hodnoty) tvorenej osobami z iných regiónov. Košice získavajú 30 % a Žilina 20 % ekonomickej výkonnosti vďaka mobilite pracovnej sily podľa vzdelania. Na druhej strane okresy ako Poltár, Košice – okolie, Pezinok, Senec, Gelnica strácajú viac ako 70 % svojej ekonomickej výkonnosti v dôsledku odchodu osôb pracovať do iných regiónov.

Poznámka: Článok vychádza zo štúdie „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“ realizovanej spoločnosťou TREXIMA Bratislava na základe údajov SODB 2021. Štúdia je dostupná na www.scitanie.sk a vyššie uvedené skutočnosti analyzuje až na úroveň jednotlivých obcí v SR.

Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách v apríli 2023. 


Viac informácií: Ivan Láska I  Email: [email protected]