Novinky

Analýza dát mení hru na trhu práce…

Vedeli ste, že inovácie v oblasti analýzy dát ovplyvnia viac ako 317 povolaní a vo všeobecnosti bude ovplyvnené približne každé šieste povolanie? Áno, čítate správne, možno aj to Vaše. To znamená, že kompetencie na analýzu dát už nie sú len špecializované zručnosti, ktoré musí ovládať vybraná hŕstka profesionálov. Stávajú sa skôr kľúčovým prvkom dnešnej digitálnej ekonomiky a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri formovaní budúcnosti trhu práce.

Podľa zistení národného projektu SRI sa očakáva, že do konca roku 2024 strojové učenie a automatizácia využívajúca rôzne prvky používateľských rozhraní znížia manuálne a ad-hoc operácie súvisiace so správou údajov a informácií minimálne o 45 %. V priebehu najbližších troch rokov experti očakávajú, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná prostredníctvom spracovania hlasu a prirodzeného jazyka, vďaka čomu bude umelá inteligencia kritickým vstupným, ako aj výstupným prvkom dátových analýz. Okrem toho sa predpokladá, že grafové databázy budú v budúcnosti významnou technológiou, pričom už v nasledujúcich troch až piatich rokoch sa očakáva priemerný 100 % medziročný nárast trhového potenciálu. Tento trend odráža rastúcu potrebu organizácií analyzovať vzťahy medzi dátovými bodmi a odhaľovať poznatky, ktoré môžu viesť k lepšiemu rozhodovaniu.

Odhadujeme, že inovácie v oblasti dátovej analýzy budú vyžadovať zmenu celkovo vo viac ako 483 odborných vedomostiach a 443 individuálnych zručnostiach zamestnancov. V analýze dát sa objavia nové trendy ako:

  • Automatizované strojové učenie: Vyvinie sa metóda na automatizáciu procesu vytvárania modelov strojového učenia.
  • Vysvetliteľná umelá inteligencia: Vznikne technika, vďaka ktorej bude umelá inteligencia transparentnejšia a zrozumiteľnejšia, aby sa predišlo procesom skúmania tzv. čiernej skrinky.
  • Blockchain Analýza: Ukotvia sa procesy kontroly a analýzy údajov na blockchaine s cieľom získať prehľad a dodatočné informácie.
  • Rozšírená správa údajov: Používanie umelej inteligencie a strojového učenia na automatizáciu manuálnych úloh spojených so správou dát.
  • Grafové databázy: Využívanie analýzy vzťahov medzi objektmi v grafe na určenie miery a vektora vzťahov.
  • Zmena dátovej štruktúry: Do popredia sa dostane snaha o vytvorenie jednotného prostredia pozostávajúceho z jednotnej dátovej architektúry a služieb na efektívnu správu dát.
  • Nepretržitá inteligencia: Strojom riadený prístup k analytike, ktorý umožňuje nepretržitú a bezproblémovú analýzu všetkých údajov.
  • Rozšírená analýza: Používanie umelej inteligencie a strojového učenia na rozšírenie ľudskej intuície vo všetkých fázach životného cyklu dátovej analýzy.

Aby organizácie držali krok s týmito trendmi, mali by zvážiť zvyšovanie kvalifikácie vlastných zamestnancov v rôznych aspektoch práce s dátami, od kladenia dotazov, analýzy, vizualizácie až po interpretáciu. Nejde len o učenie sa nových zručností. Ide o to, aby vaše podnikanie bolo pripravené na budúcnosť a aby vaša organizácia zostala konkurencieschopná v neustále sa vyvíjajúcom digitálnom prostredí.

Samozrejme rastie aj význam zdroja dát. Aj keď sa firmy dobre orientujú v najnovších trendoch pri analýze údajov, je nevyhnutné pochopiť dôležitosť presnej interpretácie údajov. Koniec koncov, ako sa hovorí, „ak odpad ide dnu, tak odpad aj ide von“. Preto by sa firmy mali zamerať na to, aby mali už na vstupe spoľahlivé údaje a uistiť sa, že poradenská spoločnosť dôkladne chápe ich potreby ako klienta a poskytuje riešenia, ktoré sú prispôsobené ich jedinečným výzvam.

Ak si teda nie ste pri dátach istí a chcete sa vyhnúť nástrahám nepochopenia dát, či využiť najnovšie trendy v ich analýze, TREXIMA Bratislava je tu, aby pomohla. Dovoľte nám, aby sme vás nasmerovali k lepším rozhodnutiam a udržaniu si náskoku pred konkurenciou. My sme experti v spracovaní dát.


Autor: Martin Gymerský

Viac informácií: Ľubomír Kadlečík I Mobil: 0905 654 591 I Email: [email protected]