Novinky

Ako ovplyvnila mimoriadna situácia spätá s koronavírusom vývoj voľných pracovných miest?

Koronavírus priniesol na slovenský trh práce neočakávané zmeny, na ktoré neboli pripravení zamestnanci ani zamestnávatelia. Na štátnom pracovnom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) bolo ku koncu februára evidovaných 17 000 inzerátov, čo predstavovalo viac ako 90 000 voľných pracovných miest. Začiatkom apríla došlo k poklesu na 15 000 inzerátov (80 000 voľných pracovných miest). Posledný februárový týždeň pribudlo v ISTP viac ako 2 000 inzerátov (7 000 voľných pracovných miest), za posledný marcový týždeň to bolo už iba 800 inzerátov (2 000 voľných pracovných miest), čo predstavuje výrazný pokles v dôsledku krízy, ktorú zapríčinil koronavírus.

V období od 16. do 31. marca bolo najviac voľných pracovných miest nahlásených v zamestnaní montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe. Na jednej strane všetky štyri automobilky na Slovensku pozastavili výrobu, nábor ale pokračuje v strojárstve, stavebníctve i doprave, kde pracovný život momentálne komplikujú aj obmedzenia voľného pohybu zahraničných zamestnancov, keďže veľa pracovníkov odišlo zo Slovenska domov za rodinami. Personálne agentúry tiež predpokladajú, že po ukončení mimoriadnej situácie budú zamestnávatelia na opätovné naštartovanie výroby potrebovať počas najbližšieho obdobia nových zamestnancov.

Jeden z najväčších prepadov zaznamenala pracovná oblasť gastronómia, zamestnania kuchár, čašník alebo pomocník v kuchyni patrili v ISTP medzi najviac inzerované. Aktuálne však reštaurácie a ostatné stravovacie zariadenia čelia existenčným problémom a aj keď sa niektoré snažia situáciu vyriešiť „predajom z okienok“, mnohé z nich museli pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov.

Naopak počet pracovných ponúk rastie v oblasti obchodu, logistiky a skladovania. Skladník, pokladník v predajni alebo predavač v obchodnej prevádzke (predovšetkým v potravinách a drogériách) patria medzi zamestnania s najvyšším počtom voľných pracovných miest. Aktuálna situácia nahráva aj digitalizácii predaja, nové posily hľadajú e-shopy, aby uspokojili zvýšený dopyt zákazníkov.

Nie je prekvapením, že do TOP 10 oblastí s najvyšším počtom voľných pracovných miest sa dostala aj pracovná oblasť zdravotníctvo. Zo zdravotníckych zamestnaní je najvyšší záujem o zdravotné sestry.

Z analýzy ponúkaných pracovných pomerov na portáli ISTP.sk vyplynulo, že jediný nárast v počte voľných pracovných miest bol zaznamenaný v prípade ponúk na kratší pracovný čas, kde je aktuálne evidovaných 500 voľných pracovných miest.

Pripravil: Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.  
Foto: Shutterstock