Novinky

Zamestnanci najčastejšie menia prácu v Bratislave

Každý je nahraditeľný. To je obľúbené slovné spojenie niektorých manažérov. A – je pravdivé. Pokiaľ sa však používa príliš často, firme to neprospieva. Podiel pracovníkov, ktorí nedobrovoľne, ale aj dobrovoľne opúšťajú zamestnávateľa vyjadruje fluktuácia. Pozrime sa bližšie na čísla, ktoré ju vyjadrujú.

Počas prvých 6 mesiacov roku 2016 bola na Slovensku zaznamenaná fluktuácia na úrovni 8,1 %. Z priemernej firmy so 100 zamestnancami odišlo teda 8 ľudí. „Fluktuáciu nemožno vnímať len v negatívnom zmysle. Každá spoločnosť potrebuje nové tváre, nové nápady, povzbudiť konkurenciu v tíme. Tiež sa potrebuje zbaviť pracovníkov, ktorí sa neosvedčili. Pozitívne vplyvy fluktuácie prevažujú v prípade, ak podiel odchádzajúcich pracovníkov neprevyšuje únosnú mieru. Univerzálne číslo pre všetky odvetvia však neexistuje, do 5 % ju možno považovať za primeranú v každej firme.

Fluktuácia v priemysle je podpriemerná

V kľúčovom odvetví národného hospodárstva, priemyselnej výrobe, dosiahla fluktuácia v prvom polroku 2016 úroveň 7,2 %. Odvetviami s najvyššou mierou fluktuácie sú tradične:

  • administratívne a podporné služby (najmä personálne agentúry) 24,4 %
  • ubytovacie a stravovacie služby 16,0 %
  • veľkoobchod a maloobchod 11,6 %

 

Odvetvia s najnižšou mierou fluktuácie sú:

  • energetika 2,8 %
  • zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,4 %
  • verejná správa, obrana 4,7 %

 Fluktuácia starším nevonia

Najvyššiu fluktuáciu majú zamestnanci do 20 rokov. Viac ako 28 % z nich v prvom polroku 2016 odišlo z práce. O niečo nižšia, ale aj tak veľmi vysoká, bola zaznamenaná vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, a to 20,02 %. Naopak, najnižšia fluktuácia bola zaznamenaná u zamestnancov pred odchodom do dôchodku vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov.  To je možné považovať za prirodzené, zamestnať sa tesne pred dovŕšením dôchodkového veku je viac ako náročné a to aj v čase, kedy dopyt po práci prevyšuje jej ponuku.

Tab. č.1: Fluktuácia podľa veku

Veková kategória Fluktuácia
do 20 rokov 28,46%
20 – 24 rokov 20,02%
25 – 29 rokov 12,83%
30 – 34 rokov 9,42%
35 – 39 rokov 7,53%
40 – 44 rokov 6,21%
45 – 49 rokov 5,48%
50 – 54 rokov 4,57%
55 – 59 rokov 4,17%
60 a viac rokov 12,05%

Zdroj: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Prácu ľudia menia najmä v Bratislave

Porovnanie fluktuácie podľa jednotlivých krajov jednoznačne dokazuje skutočnosť, že s väčším množstvom pracovných ponúk a možností sa zvyšuje aj sklon pracovníkov meniť prácu, striedať zamestnávateľov, hľadať najlepšie pracovné podmienky. Naopak, stred a východ Slovenska zaznamenali v prvom polroku 2016 nižšiu úroveň fluktuácie. Pracovníci v týchto regiónoch radšej s vidinou zlepšenia v budúcnosti vydržia vo firme, aj keď sú nespokojní. Fluktuáciu podľa krajov zachytáva nasledujúca tabuľka:

Tab. č.2: Fluktuácia podľa krajov SR

Kraj Fluktuácia
Bratislavský 10,23%
Trnavský 8,12%
Trenčiansky 8,35%
Nitriansky 8,43%
Žilinský 7,11%
Banskobystrický 6,78%
Prešovský 7,42%
Košický 6,21%

Zdroj: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Vysoká fluktuácia signalizuje problémy

Treba si však uvedomiť, že odchod zamestnanca nie je spojený len s nákladmi na nábor a zaučenie. V mnohých prípadoch so zamestnancom odchádza aj know-how a zákazníci. Demotivuje to zamestnancov, ktorí ostali.

Príčiny fluktuácie môžu byť rôzne. Začať možno od platu. V drvivej väčšine prípadov platí, že aj ten najmotivovanejší zamestnanec odíde, pokiaľ dostane lepšiu ponuku. Benefity vedia zavážiť, ale kľúčová je mzda. Z tohto dôvodu je pre spoločnosť nevyhnutné mať vypracovaný sofistikovaný mzdový systém, ktorý vie presne nastaviť podľa aktuálneho mzdového benchmarku.

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 8 000 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Mgr. Jozef Krabáč

 

[email protected]