Novinky

56 percent Ukrajincov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny

Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce na Slovensku považujú ukrajinskí uchádzači o prácu i slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka. Vyplýva to z výsledkov online a telefonického prieskumu, získaných počas mesiacov apríl a máj na vzorke 750 respondentov (450 ukrajinských uchádzačov o prácu a 300 zamestnávateľov). Zber dát a ich vyhodnotenie priebežne realizuje spoločnosť TREXIMA Bratislava, správca pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).

Prieskum ukázal, že 20 percent zo zaregistrovaných Ukrajincov na portáli ISTP.sk už kontaktoval zamestnávateľ s ponukou práce na Slovensku, 78 percent z nich prácu stále aktívne hľadá, ale na prvý kontakt stále čaká a 2 percentá respondentov zatiaľ nemajú záujem pracovať.

Na doplňujúcu otázku, či už nastúpili do pracovného pomeru na Slovensku, 67 percent odpovedalo nie, 21 percent Ukrajincov už u nás pracuje a 12 percent plánuje nastúpiť v nasledujúcom období. Z podpísaných pracovných zmlúv prevažujú pracovné pomery na plný (64 percent) a skrátený úväzok (27 percent). Na dohodu u nás pracuje 9 percent respondentov. Polovica ukrajinských uchádzačov, ktorým sa podarilo u nás zamestnať, bude pracovať v Bratislave, nasledujú mestá Trnava, Nitra, Košice, Poprad a Žilina.

Z odpovedí zamestnávateľov vyplynulo, že 30 percent z nich už obsadilo niektoré voľné pracovné miesta ukrajinskými uchádzačmi o prácu a ponúkajú pracovné vzťahy hlavne vo forme plného úväzku (86 percent), dohody (35 percent) a skráteného úväzku (24 percent).

Zamestnávatelia ponúkajú ukrajinským uchádzačom predovšetkým pracovné pozície operátor vo výrobe, pomocník v kuchyni, upratovačka/chyžná, čašník, pomocný pracovník vo výrobe, predavač/pokladník, skladník a zdravotná sestra/opatrovateľka.

Okrem už spomínanej jazykovej bariéry za ďalšie podstatné prekážky pri hľadaní práce na Slovensku považujú Ukrajinci nedostatok vhodných pracovných ponúk na pracovných portáloch, nedostatok informácií, kde možno pracovné ponuky vyhľadávať, nespĺňanie požiadaviek zamestnávateľov, problémy s ubytovaním a nedostatočné možnosti umiestnenia detí v školských zariadeniach. Naproti tomu každý piaty respondent uviedol, že sa nestretol so žiadnymi prekážkami pri hľadaní práce na Slovensku.

Podobne to vidia aj zamestnávatelia. Za najväčšie problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest Ukrajincami považujú jazykovú bariéru, administratívnu náročnosť procesu zamestnávania, získavanie potrebných dokladov a iné formálne náležitosti.

Prieskum tiež odhalil, že 36 percent ukrajinských respondentov nemá pozitívnu skúsenosť pri hľadaní práce na Slovensku. Naopak, 33 percent z nich vyzdvihlo dostatočný počet pracovných ponúk na pracovných portáloch, pomoc rodiny alebo známych (23 percent), pomoc neznámych slovenských občanov či dobrovoľníkov (20 percent) a služby úradov práce (5 percent).           

43 percent Ukrajincov by na Slovensku prijalo akúkoľvek prácu a 4 percentá majú záujem podnikať. Najväčší záujem majú ukrajinskí respondenti o pozície pomocník v kuchyni, administratívny pracovník, sociálny pracovník, operátor vo výrobe, upratovačka alebo učiteľ. Pred vypuknutím konfliktu pracovali ukrajinskí odídenci vo svojej domovine prevažne ako učitelia, účtovníci, manažéri, predavači, pracovníci v bankovníctve, lekári či administratívni pracovníci. 9 percent z nich nemalo doteraz žiadne pracovné skúsenosti.

Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 percent, 41 percent sa plánuje vrátiť na Ukrajinu a 3 percentá Ukrajincov považuje svoj pobyt na Slovensku za prechodný a budú sa presúvať do inej krajiny. Viac ako 94 percent Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu, má na Slovensku štatút dočasného útočiska alebo si plánuje podať žiadosť o tento štatút.

K 10.5.2022 je na pracovnom portáli ISTP.sk zaregistrovaných viac ako 3100 ukrajinských uchádzačov o prácu, ktorí si môžu vyberať z celkového počtu 8300 pracovných ponúk vhodných aj pre Ukrajincov. Pre ukrajinských študentov pokračujúcich v štúdiu na slovenských školách portál ponúka 330 brigád.

Výsledky v grafoch (Ukrajinci): ZOBRAZIŤ

Výsledky v grafoch (zamestnávatelia): ZOBRAZIŤ

Pripravil: Pavol Hudec, projektový manažér ISTP   Foto: Shutterstock