Novinky

Začína druhá etapa práce Sektorovej rady!

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel rokovala po 3 mesiacoch aj v čase globálnej krízy. 21. mája 2020 sa členovia Sektorovej rady stretli na štvrtom rokovaní v online prostredí, aby mohli svoju prácu posunúť o ďalší krok vpred. Členovia Sektorovej rady sa spolu s tajomníčkou pripravovali na technické podmienky rokovania, aby všetko predbehlo v poriadku a bez problémov. Nakoľko sú členovia tejto Sektorovej rady veľmi disciplinovaní a uvoľnení a všetko bez problémov zvládli.  

Rokovania sa zúčastnilo 74 % členov a ďalší zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava. Po úvodnom slove predsedu členovia prešli do aktívnej časti rokovania, v ktorej členovia mali za úlohu sfinalizovať sektorovú stratégiu. Na rokovaní sa predložil materiál a tajomníčka spolu s členmi prebrali pripomienky viacerých členov a spoločne schválili finálnu verziu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.   

Na zasadnutí členov čakala ďalšia dôležitá úloha, ktorá je pre Sektorovú radu nová – ide o prácu s NŠZ. Sektorovú radu čaká 60 NŠZ, ktoré je potrebné revidovať a 8 NŠZ, ktoré je potrebné dopracovať. Členom bola predstavená práca s NŠZ, harmonogram činnosti a plánovanie práce na celý čas realizácie projektu. Všetci členovia budú detailne preškolení pred ich prideleným termínom revízie/tvorby NŠZ.  

Po výbornom rokovaní sa členovia dohodli na termíne piate rokovanie, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2020 vo Zvolene a už teraz sa všetci tešíme na osobné stretnutie.