Novinky

Nových pracovných ponúk je v porovnaní s minulým rokom menej. Najviac ich ponúka pracovná oblasť strojárstvo

 • Počet inzerovaných voľných pracovných miest v poslednom týždni klesol v medziročnom porovnaní o 23,05 %, pokles zaznamenal každý kraj na Slovensku, s výnimkou Nitrianskeho a Banskobystrického. Najvýraznejší pokles bol evidovaný v Trnavskom (- 68,89 %) a Žilinskom kraji (- 46,34 %).

 • Prepad v počte nových pracovných ponúk pokračoval po prvej vlne koronakrízy koncom októbra. V priebehu novembra sa situácia stabilizovala, avšak v medziročnom týždennom porovnaní ide o pokles nových ponúk od 7 po 44 %.

 • Najvyšší týždenný prítok nových pracovných miest v roku 2020 bol zaznamenaný v týždňoch 22.2. – 28.2. (6402) a 12.9. – 18.9. (6833).

 • Najlepšia situácia na trhu práce z pohľadu portálu ISTP bola zaznamenaná v 2. a 3. štvrťroku 2019, kedy počet inzerátov atakoval hranicu 20 000. V dôsledku koronakrízy klesol počet inzerátov o takmer 40 %.

 • Za posledný mesiac vzniklo najviac nových voľných pracovných miest v Bratislavskom (2702), Nitrianskom (1610) a Trenčianskom kraji (1322). Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (2182), Nitra (1099) a Košice (484).

 • Najviac nových ponúk eviduje pracovná oblasť strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (2707), z pohľadu zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (1219).


Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest za posledných 10 týždňov
Medziročná zmena nových voľných pracovných miest v %
Vývoj týždenných prítokov nových pracovných miest v roku 2020
Vývoj inzerátov pracovných ponúk za posledné 2 roky
Prítok nových voľných pracovných miest za november podľa krajov
Prítok nových voľných pracovných miest podľa krajov za týždeň 28.11. – 4.12.2020 – medziročné a medzitýždňové porovnanie
Prítok nových voľných pracovných miest za november podľa okresov (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za november podľa pracovných oblastí (TOP 10)
Prítok nových voľných pracovných miest za november podľa zamestnaní (TOP 10)
ISTP v číslach

 • Celkový počet inzerátov k 7.12.2020: 12 200 (z toho 10 800 inzerátov vložených online cez ISTP, zvyšné inzeráty nahlásené na úradoch práce)

 • Celkový počet voľných pracovných miest k 7.12.2020: 70 000

 • Prítok nových inzerátov za posledný mesiac: 3 474 (z toho 2 941 inzerátov vložených online cez ISTP)

 • Prítok nových voľných pracovných miest za posledný mesiac: 11 246

 • Počet registrovaných zamestnávateľov: 28 000

 • Aktuálny počet zamestnávateľov inzerujúcich cez ISTP: 4 900

 • Návštevnosť ISTP za november 2020: 934 702 návštev (287 934 jedinečných používateľov). Priemerné trvanie návštevy: 4 minúty a 15 sekúnd. Počet zobrazených stránok: 4 656 247. Počet prezretých stránok na jednu návštevu: 4,98Návštevnosť ISTP v roku 2020
Porovnanie návštevnosti ISTP v rokoch 2019 a 2020
Medziročné porovnanie novembrovej návštevnosti ISTP za posledných 5 rokovPripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock