Novinky

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tretie rokovanie Sektorovej rady sa vzhľadom na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, obmedzovať zhromažďovanie osôb, uskutočnilo formou hlasovaní per rollam.    

Stanovisko predsedu Sektorovej rady, Vladimíra Tonku:   

„V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, dňa 11.3.2020, formou osobného stretnutia. Odporúčam, aby sa stretnutie uskutočnilo formou per rollam, formou audio alebo videokonferencie. Cieľom môjho odporúčania je minimalizovať riziko ochorenia účastníkov stretnutia (niektorí cestujú hromadnou dopravou). Je tiež možné, že viacerí účastníci by sa rokovania osobne aj tak nezúčastnili, pretože podľa mne dostupných informácií viacerí zamestnávatelia v energetickom sektore (možno aj ďalší, o tých však nemám vedomosť) pripravujú od budúceho týždňa prechod administratívnych zamestnancov na homeoffice na neurčitý čas.“  

Uvedený prístup uvítali aj členovia Sektorovej rady a ako najvhodnejší spôsob bola volená forma hlasovaní per rollam. Prezenciu na rokovaní predstavovalo vyjadrenie stanoviska v hlasovaní.   

Členovia Sektorovej rady hlasovali o schválení troch podkladov k Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov a o schválení zmien v garancii Národných štandardov zamestnaní (v skratke „NŠZ“). V hlasovaní sa vyjadrilo 22 členov Sektorovej rady, čo predstavuje približne 85 % hlasov všetkých členov. Je vidieť, že členovia Sektorovej rady sa aj napriek výnimočnej situácii postavili k svojím povinnostiam zodpovedne.   

Členovia Sektorovej rady schválili znenie Kritických a kľúčových činiteľov na dosiahnutie schopnej štruktúry sústavy povolaní, podklady III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie k Premise II – DOPAD DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE SEKTORA NA ŠTRUKTÚRU A ZMENU ZRUČNOSTÍ PRACOVNEJ SILY a k Premise III – RIADENÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH VZDELÁVANIA PRE SEKTOR ENERGETIKY, S OSOBITÝM DÔRAZOM NA JADROVÚ ENERGETIKU.   

Zároveň členovia Sektorovej rady schválili zmeny v garanciách NŠZ a k 11. marcu 2020 Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu garantuje 80 NŠZ.   

Termín štvrtého rokovania bol stanovený na 5. mája 2020. K uvedenému termínu neboli žiadne pripomienky a všetci pevne veríme, že v stanovený termín už osobnému stretnutiu nezabráni žiadny výnimočný stav.