Novinky

Prečo personalisti tak radi googlia? Tu sú najčastejšie dôvody

Pripraviť sa na pohovor a zistiť si informácie o spoločnosti je dôležité. Existuje ale ešte jeden krok, ktorý musíte spraviť predtým. Skontrolujte si vašu digitálnu stopu.

Väčšina zamestnávateľov ešte predtým, než si vás pozve na pohovor použije Google. Robia to preto, aby mohli porovnať informácie, ktoré si prečítali vo vašom profesionálnom životopise s realitou, ktorú uverejňujete na sociálnych sieťach.

Ak totiž trávite voľný čas podľa životopisu dobrovoľníckou činnosťou v detskom domove a relaxom pri dobrej knihe, a na vašej facebookovej stránke sa nachádzajú len fotografie z posledných párty, personalista asi začne pochybovať.

Výber nového zamestnanca firmu niečo stojí a preto sa personalisti snažia čo najviac zefektívniť celý proces a eliminovať riziko toho, že si na pohovor pozvú uchádzačov, ktorí nezodpovedajú požiadavkám. Preto poväčšine predtým, než sa uchádzač vôbec dostane na osobné stretnutie, personalista zisťuje o uchádzačovi čo najviac informácií, aby mohol porovnať, či je jeho profil vhodný na danú pozíciu.

Keď personalista dostane do rúk životopis, nezriedka si prezrie uchádzačove profily na sociálnych sieťach ako sú napríklad Facebook, LinkedIn, Twitter alebo napríklad aj naISTP, kde môže každý uchádzač o prácu sprístupniť svoj osobný profil zamestnávateľom. Stáva sa, že po obyčajnom „vygooglení“ sú informácie v životopise a na internete rozdielne.

Na overenie informácií a prezistenie ďalších detailov slúži telefonický rozhovor s uchádzačom. Vďaka takémuto krátkemu rozhovoru si vie personalista nielen overiť nezrovnalosti, ale veľmi jednoducho zistiť napríklad aj reálnu úroveň jazykov uvedených v životopise.

Až po tomto procese je vhodný uchádzač pozvaný na stretnutie priamo do firmy, kde sa už detailnejšie zisťujú a overujú aj iné predpoklady ako napríklad, či sa vôbec človek osobnostne hodí do tímu.

Zapamätajte si, že zamestnávatelia si „googlia“ uchádzačov nie preto, aby nevyhnutne hľadali negatíva. Jednoducho chcú len lepšie poznať kandidáta, aby si vedeli vybrať tých najvhodnejších na osobný pohovor.

Toto sú najčastejšie informácie, po ktorých personalisti na internete pátrajú:

Fotografia

Zamestnávatelia sú zvedaví, ako ich potenciálny zamestnanec vyzerá. Pravidlom je, že na sociálnu sieť ako je napríklad LinkedIn patrí profesionálna fotografia. Naopak na Facebooku nie je potrebná profesionálne nafotená fotografia, je však dobré si stále uvedomiť, že profilová fotka je poväčšine prvá vec, ktorá na vašom profile upúta.

Charakter a správanie

Zamestnávateľ nechce vedieť len to, či ste na prácu dosť kvalifikovaný, zaujíma ho tiež, nakoľko sa hodíte do ich firemnej kultúry. Personalisti „googlia“ zamestnancov na to, aby zhodnotili charakter kandidátov a ich správanie online. Dávajte si preto pozor, čo zverejňujete a aký obsah na sociálnych médiách zdieľate.

Online profil 

Je dobré mať profil na sociálnych sieťach alebo pracovných portáloch dobre vypracovaný a určite uchádzačovi pomôžu aj pozitívne referencie, ktoré si na svojom profile môže uverejniť. Aj vďaka takémuto profilu môže personalista zistiť ďalšie detaily o potenciálnom zamestnancovi.

Rozsah vašej aktivity na internete

Personalistov zaujíma, čo uchádzač uverejňuje, s akými ľuďmi je v spojení, prípadne do akých diskusií sa zapája. Opäť aj tieto informácie môžu niečo napovedať, prípadne ponúknuť možnosť získať referencie na uchádzača.

Rada na záver. Predtým, než rozpošlete svoj životopis, si skúste sami seba „vygoogliť“. Tak sami uvidíte, či ktoré informácie chcete, aby váš potenciálny budúci zamestnávateľ videl.

A keď už nie je možné sa niektorým informáciám o vás pri hľadaní vyhnúť, aspoň budete mať možnosť dopredu sa pripraviť, ako ich vysvetlíte, ak sa na nich niekto opýta.